Podatnicy zazwyczaj wyliczają kwotę VAT wychodząc od jednostkowej kwoty netto towaru. Warto natomiast wiedzieć, że istnieją jeszcze inne metody. Wybór metody, jaka będzie stosowana przez podatnika wystawiającego fakturę zależy od jego wyboru.

Ustawa z dnia z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług określa trzy sposoby wyliczania kwoty VAT. Należy tutaj mieć na uwadze :

 1. art. 106e ust. 1 pkt. 14 – który mówi, że kwotę podatku liczy się od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 2. art. 106e ust. 10 – który wskazuje, że podatnik może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości poszczególnych dostarczonych towarów i wykonanych usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku,
 3. art. 106e ust. 7 – mówiący, że kwotę podatku w odniesieniu do dostarczanych towarów lub świadczonych usług objętych daną stawką podatku, podatnik może obliczyć według następującego wzoru:

  KP = (WB x SP)/(100 + SP)
  gdzie:
  KP – oznacza kwotę podatku,
  WB – oznacza wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych stawką podatku, uwzględniającą kwotę podatku (wartość sprzedaży brutto),
  SP – oznacza stawkę podatku.

wyliczenie kwoty VAT

Dlaczego warto zapoznać się z tymi informacjami? Odpowiedź jest taka, że mogą wystąpić nieduże różnice kwotowe zależne od sposobu wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług.

Przykład 1 

1 sztuka – netto = 3,24 zł, VAT = 0,75 zł, brutto = 3,99 zł
2 sztuki – netto = 6,48 zł, VAT = 6,48 x 23% = 1,49, brutto = 7,97 zł

1 sztuka – netto = 3,24 zł, VAT = 0,75 zł, brutto = 3,99 zł
2 sztuki – netto = 6,48 zł, VAT = 2 x 0,75= 1,50, brutto = 7,98 zł

W zależności od sposobu wyliczenia dostajemy różnice o 1 gr.

 Przykład 2

Na fakturze mamy 3 pozycje, ich ceny jednostkowe netto to: 24,39; 40,24; 6,91. Towary sprzedawane są po 1 sztuce. Sumarycznie wyliczona wartość netto to: 24,39 + 40,24 + 6,91 = 71,54. Od sumy wartości netto liczymy kwotę VAT, w tym przypadku 23% czyli 16,45, wartość brutto razem, a zarazem kwota to zapłaty wynosi zatem 71,54 + 16,45 = 87,99.

Weźmy pod uwagę inny sposób obliczania, według którego :

 • netto = 24,39, VAT = 5,61, brutto = 30, 00
 • netto = 40,24, VAT = 9,26, brutto = 49,50
 • netto = 6,91, VAT = 1,59, brutto = 8,50
 • sumarycznie : netto – 71,54, VAT = 16,46, brutto = 88

Zasady zaokrąglania

Wyliczając odpowiednie kwoty podajemy jest z dokładnością do 0,01 zł. Biorąc natomiast pod uwagę zasady matematyczne należy pamiętać, że jeśli następna cyfra po tej, która zaokrąglamy, to :

 • 0,1,2,3, 4 to zaokrąglamy w dół np. 25,364 ≈ 25,36
 • 5,6,7,8, 9 to zaokrąglamy w górę np. 25,366 ≈ 25,37

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu