Wykreślenie z CEIDG a rozliczenie VAT


22 kwietnia 2018 2 min. czytania

Wykreślenie z CEIDG po 2 latach zawieszenie działalności następuje automatycznie. W związku z tym czy podatnik ma obowiązek sporządzenia spisu z natury dla celów VAT? czy jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT za ostatni okres rozliczeniowy, a także do złożenia VAT-Z? Po odpowiedzi zapraszany do poniższego artykułu.

Wykreślenie z CEIDG
Podatnik zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Jednak gdy zawieszenie będzie trwało dłużej niż 2 lata, to zgodnie z przepisami nastąpi wykreślenie z CEIDG. W związku z tym rodzi się pytanie, kiedy czynny podatnik VAT jest zobowiązany rozliczyć się z Urzędem Skarbowy w zakresie podatku VAT. Czyli złożenia spisu z natury dla celów VAT, deklaracji VAT za ostatni okres rozliczeniowy oraz VAT-Z. Wartym podkreślenia jest fakt, że również na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT, podatnik który zawiesiła działalność gospodarczą na okres co najmniej 6 miesięcy, zostanie wykreślony z urzędu z rejestru jako podatnik VAT. Oczywiście w dniu wznowienia działalności gospodarczej podatnikowi zostanie przywrócony status podatnika VAT, bez konieczności składania ponownego zarejestrowania.

Wykreślenie z CEIDG i co dalej?

Tak jak wcześniej wskazano, gdy podatnik w odpowiednim czasie nie podejmie w ustawowym terminie ponownie działalności gospodarczej, to nastąpi wykreślenie z CEIDG. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy o VAT podatnik, który zaprzestał wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jest zobowiązany do zgłoszenie tego faktu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. W związku z powyższym podatnik z dniem wykreślenie z CEIDG jest zobowiązany do rozliczenia się z Urzędem w zakresie VAT. Przede wszystkim podatnik jest zobowiązany sporządzić spis z natury, w którym to wykaże towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy i oczywiście podatnikowi w stosunku do nich przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT. Ponadto, podatnik zobowiązany jest złożyć deklarację VAT za ostatni miesiąc rozliczeniowy. Jeśli np. wykreślenie nastąpiło 22 kwietnia 2018 r., to podatnik składa deklarację za kwiecień, czyli za miesiąc w którym nastąpiło wykreślenie z CEIDG. Podatnik w deklaracji składanej za kwiecień w poz. 36 wykaże podatek należny wynikający ze spisu z natury.
Podsumowując, jeśli nastąpi wykreślenie z CEIDG, to podatnik winien dokonać rozliczenia na gruncie podatku VAT na dzień wykreślenie i jest zobowiązany złożyć stosowną dokumentację najpóźniej do dnia złożenia deklaracji VAT za ostatni okres rozliczeniowy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu