Wydatki na okulary korekcyjne dla przedsiębiorcy i pracowników


4 stycznia 2017 2 min. czytania

Codzienna praca przy komputerze niewątpliwie wpływa na pogorszenie wzroku. Przedsiębiorcy kupujący okulary korekcyjne dla siebie czy też dla swoich pracowników zastanawiają się czy ten wydatek mogą zaliczyć do kosztów podatkowych.

Zgodnie z art. 22 ust.1  ustawy o PIT , kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Mimo, że w art. 23 nie znajdziemy okularów korekcyjnych to jednak w żadnym przypadku przedsiębiorca nie zaliczy wydatku na zakup swoich okularów do kosztów, a w przypadku sfinansowania okularów pracownika zaliczy po spełnieniu określonych warunków.

Okulary korekcyjne dla przedsiębiorcy

Urzędy skarbowe stoją na stanowisku, że okulary służą przedsiębiorcy w celach prywatnych (gdyby nie prowadził działalności gospodarczej i tak by je zakupił), zatem nie mają one w ogóle powiązania z działalnością firmy. W związku z czym, przedsiębiorca nie może zaliczyć wydatku na własne okulary korekcyjne do kosztów firmowych.szkolenia_05 (1)

Okulary korekcyjne dla pracowników

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na zakup okularów dla pracowników pod warunkiem, że konieczność ich zakupu wynika z mocy przepisów prawa. Mianowicie zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, „pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego”

zgodnie z  § 2 ust. 4 przez pracownika „należy (…) rozumieć każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy”

Aby zatem pracodawca mógł zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • pracownicy użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz
  • potrzebę stosowania okularów wykażą wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu