Wrzesień miesiącem zawieszeń działalności sezonowej. Analiza inFaktu

Piotr Juszczyk

We wrześniu bieżącego roku zanotowaliśmy znaczny wzrost zawieszania działalności gospodarczych w Polsce. Czy to oznacza, że kryzys zaczyna dotykać firmy? Zbadaliśmy sytuację i z naszych analiz wynika, że ten znaczący wzrost spowodowany jest sezonowością, występującą co roku.

W jakich branżach najwięcej zawieszeń działalności?

W pierwszym kroku przeanalizowaliśmy, w jakich branżach najczęściej przedsiębiorcy zawieszali swoją działalność we wrześniu 2022 roku. Znaczący wzrost liczby zawieszonych firm zaobserwowaliśmy w branży hotelarskiej i gastronomicznej

Kolejnym krokiem, który wykonał nasz zespół analityczny, była weryfikacja sytuacji w analogicznych okresach w latach 2021 i 2020. Analiza sytuacji w latach ubiegłych wykazała, że wyniki były zbliżone do tych z bieżącego roku. W powyższych branżach odnotowaliśmy skok w liczbie zawieszonych działalności właśnie we wrześniu. 

box-icon

Ważne

W związku z tym stwierdziliśmy, że obserwowany znaczny wzrost liczby zawieszonych firm  we wrześniu 2022 roku w branżach związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem jest  efektem sezonowości.

Tezę tę potwierdza również geograficzne rozmieszczenie zawieszonych działalności w tych dwóch branżach. Głównie są to miejscowości nadmorskie, co obrazują poniższe grafiki.

Zbyt wcześnie na jednoznaczne wnioski dotyczące kryzysu

Oczywiście niepokoi liczba zamykanych i zawieszanych działalności gospodarczych. Być może gdyby nie obecny kryzys, zawieszeń byłoby mniej. Są to jednak tylko przypuszczenia i ciężko na ten moment jednoznacznie stwierdzić, czy bieżąca sytuacja gospodarcza wpłynęła na tę liczbę. Jak wspomnieliśmy wcześniej, rokrocznie we wrześniu obserwujemy podobną sytuację.

W związku z tym z oceną, czy faktycznie mamy czas masowych zawieszeń działalności gospodarczych spowodowanych kryzysem, należy poczekać na kolejne miesiące. Z pewnością będziemy przyglądać się tendencjom. 

Warto zaznaczyć też, że oprócz znacznego wzrostu liczby zawieszanych działalności w branżach gastronomicznych i zakwaterowaniu, we wrześniu 2022 roku obserwujemy jednocześnie  wznowienia działalności gospodarczych – w branżach takich jak np. szkolnictwo. 

Warto obserwować tendencję w kolejnych miesiącach

W październiku i listopadzie bieżącego roku obserwujemy już spadek liczby zawieszanych działalności gospodarczych. Niemniej jednak należy obserwować, czy tendencja ta znów nie powróci – tym razem już nie z racji sezonowości. 

Niewątpliwie tegoroczna zima będzie szczególnym okresem dla przedsiębiorców. Obecnie wiele firm zaczyna walczyć z podwyżkami m.in. gazu czy też prądu. Może to powodować, że przy małej rentowności albo stratach właściciele firm mogą się zdecydować na zamknięcie biznesu lub czasowe zawieszenie. 

Z drugiej strony cały czas obserwujemy jednak wzrost wznowień działalności gospodarczej względem zawieszanych działalności. Liczby zawieszeń i wznowień są  obecnie podobne do analogicznych okresów lat ubiegłych. 

box-icon

Ważne

Według GUS w III kwartale 2022 roku odnotowano 93 970 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 10,3% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz 69 upadłości, tj. o 12,7% mniej niż w III kwartale 2021 roku.

Podsumowanie

Analizując przytoczone wyżej dane, wstrzymałbym się z ostateczną oceną wpływu kryzysu na działania przedsiębiorców i liczbę firm w Polsce. Na ten moment mogę stwierdzić, że pojawiające się w mediach informacje o lawinowym zamykaniu działalności gospodarczych w naszym kraju są przesadzone.