Polski przedsiębiorca zakupił towar od przedsiębiorcy z Włoch. Okazało się, że włoski producent nie został zarejestrowany do VAT UE. Pojawiają się pytania czy w tej sytuacji występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) oraz w jaki sposób należy rozliczyć taki zakup.

Definicja WNT

Najpierw należy rozważyć czym jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
Zgodnie z art. 9 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) rozumieć należy:

  1. nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami,
  2. towary te w wyniku dokonanej dostawy powinny być wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu
  3. transport lub wysyłka powinny być wykonywane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz
  4. zarówno nabywca towarów, jak i dokonujący dostawy powinni być podatnikami.
  5. nabywane towary powinny służyć działalności gospodarczej podatnika.

Rozważając wymienione elementy definicji WNT stwierdzić należy, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów występuje bez względu na to, czy dokonujący dostawy dokonał rejestracji do VAT UE, czy też nie.
WNT - problemy praktyczne

Zastosowanie w praktyce

W związku z tym transakcja taka powinna zostać rozliczona przez nabywcę jako WNT. Co za tym idzie, powinna ona zostać wykazana w deklaracji VAT-7 w poz. 23 i 24.
Konsekwencją natomiast braku rejestracji do VAT UE po stronie dokonującego dostawy będzie brak obowiązku nabywcy do wykazania powyższej transakcji w informacji podsumowującej składanej za dany okres rozliczeniowy. Zgodnie bowiem z wymogami zawartymi w art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy o VAT w deklaracji VAT UE należy m.in. zamieścić właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika dokonującego dostawy towarów, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.
Przedstawione powyżej stanowisko potwierdzają również organy podatkowe, na uwagę zasługuje np. Interpretacja indywidualna prawa podatkowego IPPP3/4512-93/16-2/JF wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 6 maja 2016 r.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu