Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek


8 grudnia 2017 2 min. czytania

Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek to druk RSR. Jak należy taki dokument poprawnie wypełnić?

Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Na pierwszej stronie wniosku są dokładne wyjaśnienia odnośnie sposobu jego wypełnienia oraz w których składa się dany dokument.

Zrzut ekranu 2017-12-01 o 15.04.09

Pierwszy krok to wypełnienie danych wnioskodawcy, czyli osoba która prosi o rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Zrzut ekranu 2017-12-01 o 15.28.27

Drugi krok dotyczy zakresu wniosku. Płatnik składając ten formularz może :

  • wnioskować o rozłożenie na raty należności z tytułu składek (tj. składek, odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej) – płatnik zaznacza, czy chcesz rozłożenia na raty całości czy części zadłużenia,
  • wnioskować o zmianę warunków umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek,
  • wnioskować o utrzymanie w mocy warunków umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek,
  • kwestionować sposób rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zakończonego pismem.

Zrzut ekranu 2017-12-01 o 15.31.19

Wybiera się zakres i wypełnia pola, które przy nim są wymagane.

Następna część uzupełniana jest w każdej sytuacji, poza przypadkiem gdy chodzi o utrzymanie w mocy warunków umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Płatnik wpisuje proponowaną przez niego liczbę rat, dzień płatności, miesięczną ratę oraz uzasadnienie wniosku.

Zrzut ekranu 2017-12-01 o 15.44.14

Kolejna część dotyczy rodzaju pomocy społecznej, o jaką wnioskuje płatnik mający zaległości.

Zrzut ekranu 2017-12-01 o 15.45.34

W dalszej części płatnik udziela informacje w zakresie swojej działalności (nawet jeśli jest zawieszona). Pytania dotyczą zeznań podatkowych składanych w ciągu ostatnich trzech lat oraz w roku bieżącym. Są to informacje potrzebne ZUS, aby mogli ustalić i poinformować płatnika, o tym jakie dokumenty powinien jeszcze dołączyć do wniosku.

Zrzut ekranu 2017-12-01 o 15.50.50

Jeśli płatnik dołącza jakieś dokumenty do wniosku, to wpisuje ich ilość. Na końcu są informacje odnośnie sposobu odbioru odpowiedzi, czyli w jakiej formie chce ją otrzymać płatnik, składa swój podpis i wpisuje datę wypełnienia. 

Zrzut ekranu 2017-12-01 o 15.55.10

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu