Infakt.pl posiada funkcję udzielania dostępu do wystawiania faktur na jednym firmowym koncie wielu pracownikom jednej firmy.

Aby skorzystać z tej funkcji, przed dodaniem nowych użytkowników należy najpierw utworzyć adres (subdomeny) w infakt.pl – np. nazwafirmy.infakt.pl. Wybrany adres będzie służył logowaniu się na konto administratorowi (Tobie) oraz upoważnionym przez Ciebie współpracownikom.

W rozwiązaniu tym ważne jest to, że w momencie, gdy fakturę wystawia na raz wielu pracowników, system numeruje odpowiednio kolejne faktury – nie ma więc możliwości, aby fakturom został nadany ten sam numer.

Jak to zrobić?

W Ustawieniach wybierz zakładkę „Użytkownicy”.

1. Załóż unikalny adres w domenie .infakt.pl – na przykład nazwafirmy.infakt.pl

Zakładanie subdomeny

 

Od tej pory logować będziesz się tylko przez ten adres.

Unikalny adres w domenie Infakt.pl do logowania się dla wielu użytkowników

 

2. Od teraz możesz dodawać użytkowników do Twojego firmowego konta

Panel użytkowników

Wystarczy wybrać przycisk „Dodaj użytkownika”.

3. Przy dodawaniu użytkownika nadajemy mu prawa dostępu („współpracownik” lub „przeglądający”). Współpracownik może wystawiać oraz usuwać faktury. Osoba ze statusem „przeglądający” może wyłącznie drukować wystawione faktury.

Dodawanie użytkownika do firmowego konta - Infakt.pl