Uwaga! Zaległy urlop z poprzedniego roku można wykorzystać tylko do końca września.


13 września 2016 1 min. czytania

Najpóźniej do 30 września 2016 r. pracodawca powinien udzielić pracownikowi niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za 2015 r. Pracownik nie ma obowiązku w tym terminie wykorzystać wszystkich dni zaległego urlopu – wystarczy jedynie, że zacznie z niego korzystać.

Uwaga! Zaległy urlop z poprzedniego roku można wykorzystać tylko do końca września.
Dla przykładu:
Pracownik za 2015 r. posiada do wykorzystania 10 dni zaległego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca udzielił mu urlopu od 30 września 2016 r. do 10 października 2016 r. Termin udzielenia urlopu uznaje się za zachowany, ponieważ pracownik rozpocznie urlop w ostatnim zakreślonym przez przepis dniu.
Prawo do zaległego urlopu nie przepada, jeżeli pracownik z jakichś powodów nie wykorzysta go do 30 września następnego roku. Dzieje się tak np. w przypadku choroby pracownika lub urlopu macierzyńskiego. Urlop może być wykorzystany wówczas w późniejszym terminie. Należy jednak pamiętać, że prawo do urlopu wypoczynkowego ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym urlop stał się wymagalny. Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 367/00, OSNP 2003/2/38) stwierdził, że:
„(…)rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje, bądź najpóźniej 30 września roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy(…)”
Należy również pamiętać, że pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu