Usługi transportowe towarów na rzecz firm


24 listopada 2016 3 min. czytania

Opodatkowanie usług transportu towarów to dość skomplikowane zagadnienie.  W tym artykule znajdziesz informacje na temat miejsca opodatkowania oraz stawki VAT w przypadku świadczenia usługi transportu towarów na rzecz innej firmy.

Miejsce świadczenia usług (opodatkowania)

Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT miejscem świadczenia usług (a tym samym miejscem opodatkowania) w  przypadku transportu towarów na rzecz przedsiębiorcy jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Od tej zasady możemy jednak wyróżnić pewne wyjątki, opisane poniżej.

a. Nabywcą jest polska firma + transport poza UE

Zgodnie z art.28f ust.1a pkt.1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika posiadającego na terenie Polski siedzibę działalności gospodarczej, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości poza terytorium Unii Europejskiej, jest terytorium znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej.

np. Polska firma świadczy usługę transportu towarów na rzecz innej polskiej firmy. Usługa jest w całości świadczona na terytorium Rosji.

Miejscem opodatkowania będzie Rosja.

b. Nabywcą jest firma z kraju trzeciego (spoza UE) + transport w Polsce

Zgodnie z art.28f ust.1a pkt.2 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości na terytorium kraju, jest terytorium kraju.

np. Polska firma świadczy usługę transportu towarów na rzecz norweskiej firmy. Usługa jest w całości świadczona na terytorium Polski.

Miejscem opodatkowania będzie Polska.

usługi transportowe towarów na rzecz firm

Stawka VAT

Jeżeli już ustalimy, że dana usługa transportowa jest opodatkowana w kraju, kolejnym krokiem będzie ustalenie stawki VAT.

Stawka VAT uzależniona jest od rodzaju transportu. Jeśli jest to transport międzynarodowy, wówczas obowiązuje stawka VAT 0%, jeśli wewnątrzwspólnotowy i krajowy, to obowiązującą stawką jest generalnie 23%.

Transport międzynarodowy oznacza przewóz wykonywany częściowo w Polsce i częściowo poza nią, z przekroczeniem granic UE.

Lista przypadków, w których mamy do czynienia z międzynarodowym transportem towarów została określona w art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT i jest to przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,

np. z Polski na Ukrainę

b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,

np. z Ukrainy do Polski

c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),

np. ze Szwajcarii na Ukrainę przez Polskę

d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

np. z Niemiec do Rosji przez Polskę

Z definicji transportu międzynarodowego towarów na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy o VAT wyłączony został transport, który ma charakter tranzytu, czyli gdy miejsce nadania i przeznaczenia towarów znajduje się w Polsce, a trasa w części przebiega poza terytorium Polski. 

Zgodnie z art. 83 ust.1 pkt 23 transport międzynarodowy opodatkowany jest stawką 0%, pod warunkiem posiadania dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5  pkt 1.

Zatem aby móc zastosować stawkę 0 % muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  • usługa musi być opodatkowana na terenie Polski
  • transport musi mieć charakter międzynarodowy (art. 83 ust. 3 pkt 1)
  • usługodawca musi posiadać dokumenty określone w  art.83 ust.5  pkt 1.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu