Usługi restauracyjne a VAT, w poniższym artykule zostaną zawarte odpowiedzi na pytania: gdzie opodatkowane będą usługi restauracyjne świadczone w Polsce na rzecz przedsiębiorcy z Niemiec? Czy sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby usługi te były świadczone na terytorium Niemiec? Gdzie odprowadzić VAT, jeżeli usługi restauracyjne świadczone są w pociągu kursującym pomiędzy stolicami Unii Europejskiej? 

Usługi restauracyjne a VAT – ZASADA

Stosownie do treści art. 28i ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane.
W związku z powyższym zasadą jest, że miejscem świadczenia – a co za tym idzie, miejscem opodatkowania – usług restauracyjnych i cateringowych jest miejsce ich faktycznego wykonywania, bez względu na to czy nabywcą jest podatnik, czy konsument.
PRZYKŁAD:
W przypadku, gdy przedsiębiorca świadczy usługi restauracyjne na terytorium Polski – miejscem opodatkowania będzie terytorium Polski, jeżeli natomiast usługi takie byłyby świadczone na terytorium Rosji, to podlegałyby one opodatkowaniu VAT na terytorium Rosji.
Usługi restauracyjne a VAT

Usługi restauracyjne a VAT – WYJĄTEK

Od tej zasady istnieje wyjątek przewidziany w art. 28i ust. 2 ustawy o VAT zgodnie z którym, w przypadku gdy usługi restauracyjne i cateringowe są faktycznie wykonywane na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów podczas części transportu pasażerów wykonanej na terytorium Unii Europejskiej, miejscem świadczenia usług jest miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów.
PRZYKŁAD:
W przypadku usługi restauracyjnej świadczonej przez polskiego przedsiębiorcę w pociągu relacji Warszawa – Berlin usługa restauracyjna w czasie tej podróży opodatkowana jest w miejscu jej rozpoczęcia, czyli w Polsce. W podróży tym samym pociągiem w relacji Berlin – Warszawa, usługa ta opodatkowana będzie na terytorium Niemiec i polski przedsiębiorca będzie miał obowiązek zarejestrować się do VAT w Niemczech.
Jeżeli natomiast jest to pociąg relacji Warszawa – Zurych i zatrzymuje się po drodze w Berlinie, miejscem świadczenia usługi restauracyjnej w przypadku posiłków realizowanych do Berlina będzie Polska. Natomiast na dalszej trasie, posiłki serwowane do granicy niemiecko-szwajcarskiej będą opodatkowane w Niemczech, a za granicą będą opodatkowane w Szwajcarii.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu