Umowa użyczenia nieruchomości na cele działalności gospodarczej

inFakt
Umowa użyczenia nieruchomości - wzórPobierz formularz za darmo w formacie PDF

Użyczenie ma charakter bezpłatny. Na podstawie podpisanej umowy użyczający (właściciel mieszkania) zezwala biorącemu w użytkowanie nieruchomość na bezpłatne jej używanie, na czas określony lub nieokreślony.

Kodeks cywilny nie reguluje kwestii formy zawarcia umowy użyczenia, dlatego też umowa użyczenia może być zawierana zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Przedsiębiorca, któremu użyczono nieruchomości, ponosi koszty związane z użytkowaniem rzeczą. Należą do nich m.in. opłaty za media, czynsz itp. oraz inne koszty (np. drobne naprawy).

Umowa ta może ułatwić start działalności gospodarczej jeśli nie stać nas na najem lokalu. Możemy wtedy korzystać z działki lub lokalu należącego do najbliższej rodziny.

Użyczenie nie jest objęte podatkiem dochodowym, jeśli użyczającymi jest najbliższa rodzina.