Czy ulga rehabilitacyjna obejmuje samochód? Jaki jest limit wydatków do odliczenia?

Wielkimi krokami zbliża się okres rozliczenia podatku dochodowego za rok 2023. Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Jakiego rodzaju wydatki można odliczyć od dochodu i kogo dokładnie dotyczy ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna – kto może z niej skorzystać?

W ramach ulgi można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna.

Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które:

 • posiadają orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • mają przyznaną rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę socjalną lub rentę szkoleniową,
 • nie ukończyły 16 roku życia i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.

Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej została ograniczona do limitu osiągniętego dochodu. Dochód osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć kwoty 19 061,28 zł zł w danym roku podatkowym.

ulga rehabilitacyjna

Jakie wydatki można odliczyć i w jakiej wysokości?

Wydatki, które możemy odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej możemy podzielić na dwie grupy:

 • wydatki nielimitowane kwotowo – wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie;
 • wydatki limitowane kwotowo – ulga przysługuje tutaj do pewnej wartości określonej z góry. Jeżeli wydatki zostały poniesione w większej kwocie to można je odliczyć tylko do określonego limitu. Do wydatków limitowanych kwotowo można zaliczyć opłacanie przewodników, opłacanie psa przewodnika oraz wydatki na samochód. Maksymalnie możemy tutaj odliczyć 2 280 zł.

Do przykładowych wydatków, które możemy odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej zaliczamy m.in.:

 • opłacanie przewodników,
 • utrzymanie psa przewodnika,
 • zakup leków zaleconych przez lekarzy specjalistów,
 • używanie samochodu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • opłacenie tłumacza migowego, itd.

Ulga na leki

Ulga na leki jest częścią ulgi rehabilitacyjnej. Jest to dość specyficzny rodzaj ulgi, ponieważ nie zalicza się ona do wydatków nielimitowanych, ani tych ograniczonych limitem. Z odliczenia może skorzystać tylko osoba niepełnosprawna, u której lekarz specjalista stwierdzi, że powinna stosować leki w sposób czasowy bądź stały lub osoba, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna.

Podstawą udokumentowania powinno być pisemne zalecenie lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz dowód potwierdzający zakup leków (faktura lub rachunek).

Odliczenia ulgi dokonujemy poprzez wyłączenie różnicy pomiędzy wydatkami, które faktycznie zostały poniesione w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

Przykład:

Wzór na obliczenie:

kwota wydatków poniesionych w danym m-cu – 100 zł = kwota odliczenia w danym m-cu

Wydatki na zakup leków w m-cu marcu wynosiły: 250 zł

Kwota odliczenia od dochodu w m-cu marcu to: 250 zł – 100 zł = 150 zł

Ulga rehabilitacyjna w zeznaniu rocznym

Z ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu rocznym mogą skorzystać osoby fizyczne rozliczające swoje dochody na formularzu PIT-37 lub PIT-36. Do składanej deklaracji podatnik zobligowany jest dołączyć załącznik PIT/O – Informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym.

Podatnicy, którzy rozliczają swoje dochody na dokumencie PIT-36L nie mają możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w składanym zeznaniu podatkowym.

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi:


Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto