Jakie modyfikacje wprowadziła ustawa nowelizując, odnośnie terminu odwołania do sądu pracy? Przedstawiamy krótkie porównanie starych i obecnych przepisów.

Zmiany które obowiązują od 1 stycznia 2017 zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Terminy odwołania do sądu pracy

Zgodnie z art. art. 262. § 1. ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, sąd pracy rozstrzyga spory dotyczące stosunku pracy. Właściwości tych sądów nie podlegają konflikty dotyczące ustanawiania nowych warunków pracy i płacy oraz stosowania norm pracy – art. 262. § 2. ustawy.

Terminy odwołania do sądu pracy zostały określone w art. 264 ustawy z dnia  26.06.1974 r. Kodeks pracy. Poniżej informacje o tym, jak wyglądało to do końca 2016 i jak jest obecnie.

21 dni

Ujednolicono termin składania dokumentów do sądu pracy i obecnie wynosi 21 dni.

Ponadto jeśli pracownik (nie ze swojej winy):

  • w ciągu 7 dni nie wystąpi z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa,

lub

  • w ciągu 21 dni nie złoży odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,

to na jego wniosek sąd może ten termin przywrócić.

Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu