Jakie mamy systemy wynagradzania za pracę? W jaki sposób dokonywać przeliczeń? Czy od systemu wynagradzania zależy kwota brutto wynagrodzenia pracownik?

Systemy wynagradzania za pracę

W zasadzie wyróżniamy trzy systemy wynagradzania :

 • czasowy,
 • akordowy,
 • prowizyjny.

W systemie czasowym wynagrodzenie za pracę ustalane jest według jednostek czasowych, np. w stawce miesięcznej, tygodniowej, dobowej czy godzinowej. Wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn przepracowanych jednostek czasu i stawki wynagrodzenia.

W systemie akordowym należy określić stawkę akordową oraz normy pracy. Norma pracy ustala ilość produktów (wytworów, usług), które mają być wykonane w określonym czasie. Stawka akordowa pomnożona przez indywidualny wynik uzyskany przez pracownika daje wysokość wynagrodzenia za pracę. Wyróżniamy:

 • akord prosty ze stałą stawką akordową, np. 1 zł za każdy złożony długopis, oraz
 • akord progresywny, w którym stawka akordowa jest stała do wysokości wykonania normy, natomiast wzrasta po jej przekroczeniu, np. 5 zł za uszy tą torebkę w granicach normy wynoszącej 30 torebek na miesiąc i 10 zł za każdą torebkę wykonaną ponad normę.

W systemie prowizyjnym wynagrodzenie ustalane jest według określonego procentu od wartości zawartych przez pracownika umów, transakcji lub wykonanych usług, np. 0,5% od wartości umów zawartych przez pracownika. System ten występuje samodzielnie lub w połączeniu z innym systemem – najczęściej czasowym.

Systemy wynagradzania za pracę

System wynagradzania, a kwota wynagrodzenia

Kwestia ustalenia wynagrodzenia zależna jest od ustaleń pracownik – pracodawca, ale należy pamiętać, że kwota wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może być mniejsza niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (w przeliczeniu na jeden miesiąc). Jeśli z przeliczenia wychodziłaby kwota niższa, to wówczas pracownikowi przysługuje wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – 2018 roku 2100 zł brutto.

Wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

Podejście do kwoty wyrównania przedstawię na podstawie przykładów, gdyż jak sądzę pozwolą one najlepiej zrozumieć tą kwestię.

Przykład 1 – Osoba podejmuje zatrudnienie na pełen etat u danego pracodawcy od 1 lutego 2017 roku. W umowie ma określone wynagrodzenie na poziomie 2000. 

W tej sytuacji kwota wynagrodzenia podana w umowie jest mniejsza od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że pracownik otrzyma wyrównanie w wysokości 100 zł i kwota brutto za cały miesiąc pracy będzie równa 2100 zł.

Przykład 2 – Wynagrodzenie za pracę danego pracownika określone jest godzinowo i wynosi 10 zł /h. W danym miesiącu pracownik przepracował 168 h. Zatem dokonujemy następujących przeliczeń :

 • 168 * 10 zł = 1680 zł —> nie ma minimalnej kwoty
 • 2100 zł : 168 = 12,50 zł
 • 12,50 zł – 10 zł = 2,50 zł
 • 2,50 zł * 168 = 420 zł
 • 1680 zł + 420 zł = 2100 zł

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu