W programie Infakt.pl można oznaczać statusami faktury, które zostały zapłacone.

Jak to wykonać?

W momencie otrzymania płatności od kontrahenta wystarczy po wejściu na wybraną fakturę, z bocznego menu, wybrać przycisk „Otrzymano płatność”.

Oznaczanie faktury jako zapłaconej

Od tej pory w zakładce „Faktury” wszystkie, w których wybrano opcję „Otrzymano płatność” nazwane będą statusem „Zapłacone”.

Zmiana statusu faktur w Infakt.pl

Ważne:

Wybranie statusu dla faktury oznaczonej jako zapłacone, nie oznaczają, że w dokumencie cała kwota zostanie oznaczona jako zapłacona. Dokument w tym zakresie nie zmieni się w stosunku do tego, jak był wystawiony pierwotnie. Statusy nie zmieniają kwot w płatnościach faktur.