Od sprzedaży bitcoinów nie pobiera się podatku od czynności cywilnoprawnych


27 czerwca 2018 2 min. czytania

Sprzedaż kryptowalut bez PCC – tak wynika z przedstawionego przez Ministerstwo Finansów projektu rozporządzenia. Regulacje w tym zakresie były już zapowiadane od dłuższego czasu. Zapraszam do zapoznania się z projektem. 

Przypomnijmy, że zgodnie z ostatnim stanowiskiem organów podatkowych jak i  świetle orzeczeń sądów administracyjnych waluty wirtualne zostały zakwalifikowane jako prawa majątkowe (np. wyrok NSA sygn. IIFSK 488/16 z dnia 6 marca 2018 r.). W związku z tym sprzedaż lub zamiana wirtualnej waluty stanowi przychód z praw majtkowych. W konsekwencji, podatnik sprzedający lub dokonujący zamiany wirtualnej waluty jest zobowiązany zapłacić 1% podatku PCC.
Jak wynika z uzasadnienia do projektu, podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa prawa majątkowego będącego przedmiotem umowy. Uwzględniając specyfikę handlu walutami wirtualnymi, który sprowadza się do obracania tymi prawami majątkowymi przez ich zakup, sprzedaż i wymianę, a zatem wielokrotnego zawierania umów sprzedaży i zamiany, po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną powstać może obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki. W konsekwencji, stosowanie ścisłej wykładni przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych może skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności.

Sprzedaż kryptowalut bez PCC

Zmiany w zakresie opodatkowania handlu walutami wirtualnymi były zapowiadane od dłuższego czasu. W końcu dnia 19.06.2018 r. na stronie legislacyjne ukazał się projekt rozporządzenia z dnia 14 czerwca w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Jak wynika z projektu, podatnicy sprzedający lub zamieniający walutę wirtualną (kryptowaluty) nie będą płacić z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych będzie miało zastosowanie tymczasowe tj. do transakcji zawieranych między 13 lipca 2018 r. a 30 czerwca 2019 r.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, czasowy charakter zaniechania poboru podatku pozwoli na dokonanie pogłębionej analizy i przygotowanie rozwiązań systemowych normujących tę przestrzeń gospodarczą, w tym w kontekście podatkowym.
Przepis w sprawie zaniechania poboru podatku ma dotyczyć wszystkich podatników dokonujących obrotu wirtualnymi walutami, bez względu na liczbę dokonanych czynności i wartość przedmiotu transakcji.
Rozporządzenie ma wejść w życie 13 lipca 2018 r.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu