Jest już znana wysokość podstawy do wyliczenia składki zdrowotnej. Oznacza to, że wiemy ile wyniesie ona w 2017 roku i ile z niej odliczymy od podatku.

Dnia 18 stycznia 2017 na stronie Głównej Urzędu Statystycznego zostało zamieszczone obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. Kwota ta wynosi 4404,17 zł.

Podstawa

Dla przedsiębiorcy podstawę stanowi zadeklarowana kwota, nie mniejsza jedna niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku – mówi o tym art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2017 najniższa podstawa od jakiej przedsiębiorca zapłaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne to kwota 3303,13 zł.

składka zdrowotna

Minimalna składka zdrowotna

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Większość przedsiębiorców za miesiące od stycznia do grudnia 2017 zapłaci składkę zdrowotną w wysokości 297,28 zł. W porównaniu do 2016 mamy wzrost o 8,33 zł.

Odliczenie od podatku

Od podatku dochodowego możemy odliczyć składkę zdrowotną w wysokości nie przekraczającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki – art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli chodzi o rok 2017, to odliczymy od podatku 255,99 zł przy opłacaniu minimalnej składki zdrowotnej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu