Ryczałt zmiany 2021

Najnowszy projekt Ministerstwa Finansów zakłada rewolucyjne zmiany w przepisach o ryczałcie ewidencjonowanym. Podwyższenie limitów, zmiany stawek, ryczałt z najmu dla działalności gospodarczej to tylko wybrane nowości, które czekają przedsiębiorców od 2021 roku.

Nowe limity

Projektowana nowelizacja z dnia 15 września 2020 przewiduje ośmiokrotne podwyższenie limitów dla ryczałtu ewidencjonowanego. Z tej formy opodatkowania skorzystają od 2021 roku przedsiębiorcy osiągający przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki w wysokości nie przekraczającej 2 000 000 euro. Po przeliczeniu limit na ryczałt wyniesie w 2021 r. 9 030 600 zł.

Ryczałtowcy częściej skorzystają z kwartalnej formy opłacania zaliczek na podatek przewidzianej dla podatników osiągających przychody do 25 000 euro. Projektowany limit ma wzrosnąć w 2021 r. do 200 000 euro, co w przeliczeniu stanowi 903 060 zł.

Nowe wzory druków ZUS

Kto jeszcze skorzysta z ryczałtu?

Ryczałt obejmie większa liczbę przedsiębiorców nie tylko ze względu na wzrost limitu ale także ze względu na zmianę definicji wolnego zawodu oraz likwidację większości wyłączeń.

Zniknie z ustawy załącznik nr 2, który zawiera wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem. Zachowane zostaną jedynie wyłączenia dotyczące prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz handlu częściami i akcesoriami dla pojazdów mechanicznych.

Definicja wolnego zawodu zostanie poszerzona o nowe zawody m.in. psychologa, fizjoterapeutę, adwokata, notariusza, radcę prawnego, architekta, inżyniera budownictwa, rzeczoznawcę budowlanego, biegłego rewidenta, księgowego, agenta ubezpieczeniowego, doradcę podatkowego, doradcę restrukturyzacyjnego.

Zniknie zapis ograniczający korzystanie z ryczałtu przez przedstawicieli wolnych zawodów w przypadku gdy wykonują czynności na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Od 2021 r. wolnym zawodem będzie także działalność wykonywana na rzecz w/w podmiotów.

Nowe stawki

Chociaż z ryczałtu potencjalnie skorzysta więcej podmiotów już teraz można powiedzieć, że pozostałe formy opodatkowania będą nadal konkurencyjne. Wynika to z wysokości stawek dla ryczałtu ewidencjonowanego, które choć obniżone będą wynosić np. 17% w zakresie wolnych zawodów, 15% dla usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów (bez zatrudniania). Oznacza to, że przedsiębiorcy pozostaną przy dotychczasowych zasadach rozliczania, gdzie mogą rozliczać koszty podatkowe lub korzystać ze wspólnego opodatkowania z małżonkiem oraz jako samotny rodzic w przypadku skali podatkowej.

Od 2021 r. stawka 20% w zakresie wolnych zawodów zostanie obniżona do 17%. Pojawi się nowa stawka 15% obejmująca usługi, które dotychczas w większości opodatkowane były stawką 17% oraz wymienione w likwidowanym załączniku nr 2.

Według stawki 10% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1).

Według dwóch stawek 8,5% oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł, opodatkowane będą usługi związane z najmem oraz zakwaterowaniem. Te stawki przewidziane są także dla przychodów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72).

Stawka 8,5% obejmie te same przychody, co dotychczas oraz dodatkowo przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85) oraz przychody ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91), które obecnie w większości zawarte są w załączniku nr 2 do ustawy.

Regulacje w zakresie stawek 5,5%, 3% oraz 2% pozostaną bez zmian.

Rewolucja w najmie

Najbardziej oczekiwaną zmianą ma być możliwość opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej. Obecnie ta forma obejmuje tylko podatników, którzy wynajmują swoje nieruchomości prywatnie. Od przyszłego roku ryczałt wybiorą także przedsiębiorcy osiągający przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnych charakterze składników związanych z działalnością gospodarczą.

Stawka 8,5% oraz 12,5% ponad 100 tys. zł obejmie także świadczenie usług:

  • związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55);
  • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1);
  • wynajmu i dzierżawy m.in samochodów osobowych, furgonetek bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0), własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40).

Oznacza to, że jeśli projekt wejdzie w życie odejdą spory z fiskusem o granice między zarządzaniem majątkiem prywatnym a prowadzeniem działalności. Nie będzie miała też znaczenia ilość wynajmowanych nieruchomości.