Którzy przedsiębiorcy nie mogą płacić ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?


1 lutego 2017 2 min. czytania

Zasadniczo zakładając działalność gospodarczą podatnik ma do wyboru jedną z czterech form opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa). Chcąc jednak wybrać ryczałt należy najpierw sprawdzić w przepisać czy w ogóle przysługuje nam prawo do tej formy opodatkowania. Ustawodawca wskazał bowiem dużo wykluczeń.

O tym kto nie ma prawa do rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mówi wprost art. 8 ust.1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z nim opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej;

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 (lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny)
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, (np. usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie specjalistycznego projektowania)
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

 Ryczał do przychodów ewidencjonowanych nie dla każdego

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

6) rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu