Od jakiej liczby zatrudnionych firma musi ustalić regulamin wynagradzania pracowników?


11 stycznia 2017 2 min. czytania

Do końca 2016 pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zobowiązany był do ustalenia regulaminu wynagrodzenia. Rok 2017 przynosi zmiany w tym zakresie.

Spis treści

Regulamin wynagradzania

Limity

Znowelizowany art. 77(2) § 1. ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy wskazuje, że pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy zobowiązany jest ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Do końca 2016 roku takie zadanie nałożone było na pracodawców, którzy zatrudniali co najmniej 20 pracowników.

Obowiązek ustalenia regulaminu wynagradzania występuje wówczas, gdy pracodawca przekroczy próg zatrudnienia równy 50 pracowników.

Co ważne ustawodawca określił, że pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy, ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy może ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Zatem taki pracodawca ma dowolność, może ale nie musi określać regulaminu pracy.

Należy pamiętać o tym, że pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy, ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ma obowiązek ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Ustawa wskazuje na to, że w regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.

Regulamin

Sama kwestia regulaminu nie uległy zmianie, ale przy okazji warto o nim wspomnieć. Mianowicie regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustalającym warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę.

Jest on ustalany przez pracodawcę, a gdy u niego działa zakładowa organizacja związkowa to z nią dokonuje konsultacji. Ponadto regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu