Przesunięte terminy wpłaty na PIT


26 listopada 2020 2 min. czytania

W związku z obowiązującym stanem epidemii COVID-19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami dla niektórych branż, powodującymi negatywne konsekwencje ekonomiczne dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzenie o wprowadzeniu kolejnych już rozwiązań przesuwającym niektórym płatnikom terminy na przekazanie zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych od podatników.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 19.11.2020 r. podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Firmy działające w określonych branżach mogą wpłacić zaliczki na podatek do:

  • 20 maja 2021 r. – podatek pobrany przez płatników w październiku 2020 r.,
  • 20 czerwca 2021 r. – podatek pobrany przez płatników w listopadzie 2020 r.,
  • 20 lipca 2021 r. – podatek pobrany przez płatników w grudniu 2020 r.

O prolongatę terminu płatności PIT mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą z przeważającym kodem PKD: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

W związku z tym dotyczy to m.in. przedsiębiorcy sprzedających odzież w wyspecjalizowanych sklepach; żywność, napoje i wyroby tytoniowe na straganach i targowiskach. Rozporządzenie dotyczy również restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów; działalność fizjoterapeutyczną; działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych.

Przesunięcia zapłaty podatku dotyczy zaliczek od przychodów:

  • ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy;
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy;
  • z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, tj. z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło.

Warto zaznaczyć, że niezbędnym warunkiem jest poniesienie negatywnych konsekwencji z powodu epidemii COVID-19.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu