Czy przedawnienie zobowiązania podatkowego oznacza, że urząd nie upomni się o zapłatę zaległych podatków?

Przedawnienie zobowiązań podatkowych zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku zapłaty zaległych podatków po upływie określonego terminu. Tyle teoria. W praktyce bowiem zastosowanie konkretnych przepisów wcale nie jest proste. O czym przedsiębiorca powinien wiedzieć, jeśli chodzi o przedawnienie zobowiązań podatkowych?

Zazwyczaj zobowiązania przedawniają się po 5 latach

Przepisy podatkowe obligują przedsiębiorcę do terminowego płacenia podatków. Co jednak istotne takie zobowiązania wobec fiskusa nie trwają wiecznie.

Podstawową zasadą jest, że przedawnienie zobowiązań podatkowych następuje po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Sprawia to, że po 5 latach można całkowicie uniknąć konieczności zapłaty wierzytelności.

Po tym okresie wygasa także obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. Licząc termin przedawnienia nie bierze się pod uwagę końca roku, za który należało opłacić podatek dochodowy, lecz koniec roku, w którym konieczne było złożenie zeznania. Trochę inaczej wygląda to w kontekście podatku VAT. Wynika to z faktu, że nie ma tutaj rocznego zeznania podatkowego. Przedawnienie następuje po 5 latach licząc od roku, w którym konieczne było złożenie deklaracji VAT.

Również po upływie pięciu lat następuje przedawnienie zobowiązań podatkowych w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie złożył deklaracji w terminie lub nie ujawnił w niej części swoich dochodów, a urząd skarbowy ustalił wysokość zatajonych zarobków oraz kwotę podatku do zapłaty.

Zdecydowanie szybciej, jako że już po trzech latach, przedawnieniu ulegają podatki, które nie powstają z mocy prawa, tylko których wysokość ustala organ podatkowy przez wydanie decyzji. Dotyczy to przykładowo podatku od spadków i darowizn czy nieruchomości.

Bieg terminu zawieszenia może zostać przerwany lub zawieszony

Należy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że w pewnych okolicznościach bieg terminu przedawnienia może zostać zawieszony lub przerwany. W przypadku:

  • zawieszenia – termin zostaje czasowo wstrzymany, a potem biegnie dalej,
  • przerwania – po ustaniu przyczyny przerwania termin liczy się od nowa.

Zawieszenie może przykładowo nastąpić jeżeli podatnik wniesie skargę do sądu administracyjnego. Z kolei do przerwania terminu przedawnienia może dojść, gdy organ podatkowy zastosuje środek egzekucyjny (np. zajęcie rachunku bankowego), by ściągnąć zaległy podatek. Zawieszenie lub przerwanie w praktyce sprawia, że okres przedawnienia może się sporo wydłużyć.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych – co jeśli urząd nie ustępuje?

W myśl przepisów organ podatkowy nie ma prawa żądać, by przedsiębiorca zapłacił już przedawnione zobowiązanie. Zdarza się jednak, że urzędnicy próbują to zrobić. Jak należy postąpić w takiej sytuacji? Otóż najlepiej, żeby przedsiębiorca złożył w urzędzie pismo z zarzutami odnoszącymi się do bezpodstawnego prowadzenia egzekucji i wnieść o jej zaprzestanie.

Za podstawę zarzutów należy podać przedawnienie zobowiązań podatkowych. Przedsiębiorca ma 7 dni od momentu otrzymania tytułu egzekucyjnego na to, by złożyć w urzędzie wspomniane pismo. Jeśli podatnik nie zareaguje to urzędnicy choć działają bezprawnie mogą skutecznie ściągnąć zaległy podatek. W takiej sytuacji jego odzyskanie może okazać się niemożliwe.

Nie wolno również zapomnieć, że złożenie pisma o bezpodstawne prowadzenie egzekucji nie powoduje jej zaprzestania „z automatu”. Choć niekiedy urzędnicy mogą wstrzymać swoje działania do momentu rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy.

Nie wiesz kiedy przedawniają się Twoje zobowiązania podatkowe? Księgowi inFaktu Ci podpowiedzą

  • Dzwoń lub pisz do księgowych – kiedy tylko potrzebujesz
  • Otrzymuj regularnie przydatny newsletter
  • Testuj fakturowanie i księgowość online

Załóż konto!