Protokół zniszczenia towaru – wzór dokumentu

inFakt
Protokół zniszczenia towaruPobierz formularz za darmo w formacie PDF

W razie trwałego uszkodzenia towaru należy sporządzić odpowiedni protokół. 

Jak wypełnić protokół?

W lewym górnym rogu uzupełniamy dane firmowe, a w prawym datę i miejscowość. 

Uzupełniamy datę, kiedy doszło do zniszczenia towaru i opisujemy przyczynę zaistniałej sytuacji. Należy dokonać wyceny poniesionych strat i tą kwotę (liczbowo i słownie) ująć w protokole.

Bardzo ważne jest wyszczególnienie danych osoby, która jest odpowiedzialna za sporządzenie dokumentu (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko).

Na zakończenie poświadczamy prawdziwość danych własnoręcznym podpisem i dołączamy załącznik ze spisem poszczególnych towarów, które uległy zniszczeniu.

W załączniku powinny zostać wyszczególnione:

  • numer porządkowy,
  • nazwa towaru,
  • jednostka miary,
  • ilość,
  • cena,
  • wartość,
  • informacja o sposobie likwidacji towaru.

Formularze do pobrania – inFakt

Jeśli szukasz gotowych wniosków i oświadczeń, skorzystaj z darmowych formularzy do pobrania inFakt. Kliknij w przycisk poniżej: