Ile wynosi pożyczka z Tarczy Antykryzysowej? Kto może złożyć o nią wniosek?


20 kwietnia 2020 1 min. czytania

Tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość skorzystania przez mikroprzedsiębiorców skorzystania z pożyczki. Pożyczka ta jest nisko oprocentowana. Oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka jest z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Udzielana jest przez starostę ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

O pożyczkę mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników;
  • osiągneli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
  • prowadzili działalność przed 1 marca 2020 roku.

O pożyczkę również mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.

Czym jest pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy?

  • jest to nisko oprocentowana pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności udzielana przez starostę ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy;
  • maksymalna wysokość pożyczki: 5000 zł;
  • okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 12 miesięcy;
  • pożyczka podlega umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Umorzenie nie stanowi przychodu.

Wniosek o udzielenie pożyczki składamy do Powiatowego Urzędu Pracy za pośrednictwem praca.gov.pl

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu