Zdarzają się sytuacje, gdy przedsiębiorca przez pomyłkę wpłaci niewłaściwą kwotę składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy lub VAT. Czy można liczyć na zwrot nadpłaty na konto? Jak wysokie mogą być odsetki za nieopłacenie składek w terminie?

Co zrobić z wpłatą złej składki ZUS?

Przedsiębiorca prowadzący działalność w Polsce musi opłacać składki ZUS nawet wtedy, gdy firma przynosi straty. Termin płatności mija 10 dnia każdego miesiąca, a w przypadku, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, musi opłacić składki ZUS do 15 dnia każdego miesiąca.

uwaga

Jeżeli przedsiębiorca zapłacił wyższą sumę niż powinien, może odręcznie napisać pismo do ZUS-u z prośbą o zwrot nadpłaty na konto bankowe lub przeksięgowanie jej na kolejny miesiąc.

W takim piśmie powinien wskazać, o jaką sumę dokładnie chodzi. Do wniosku warto dołączyć ksero potwierdzenia zapłaty.

W momencie, gdy przedsiębiorca zapłacił zbyt niską składkę ZUS, musi uregulować należność wraz z odsetkami. Stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi od dziś 13,5%. Aby wyliczyć kwotę odsetek od zaległości podatkowej, warto posłużyć się jednym z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Jednak w niektórych sytuacjach przedsiębiorca nie musi płacić odsetek. Więcej o tym na końcu artykułu.

Zapłata składek chorobowych po terminie – konsekwencje

Jeśli przedsiębiorca zapłaci składkę na „chorobowe” po terminie, ubezpieczenie wygasa na początku miesiąca, którego dotyczyła spóźniona składka. Aby uzyskać prawo do świadczeń z ZUS-u na wypadek choroby, trzeba opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe przez minimum 90 dni. Warto pamiętać, że z tym ubezpieczeniem jest związane prawo do zasiłku macierzyńskiego. Aby je otrzymać, wystarczy zapłacić jedną składkę ubezpieczenia chorobowego.

Jednak nawet dzień zwłoki wystarczy, aby stracić prawo do ubezpieczenia chorobowego. Podobnie dzieje się, jeśli wpłacona składka była za niska. W takiej sytuacji przedsiębiorca może zwrócić się z prośbą do dyrektora odpowiedniej placówki ZUS o przywrócenie terminu płatności i wyjaśnić, co spowodowało zwłokę w płatności. ZUS ma miesiąc na rozpatrzenie takiego wniosku.

Jeśli odpowie odmownie, przedsiębiorca może ponownie złożyć dokument ZUS ZUA z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem chorobowym. W takiej sytuacji przedsiębiorca będzie musiał opłacać składki przez minimum 90 dni, zanim otrzyma ponowne prawo do takiego ubezpieczenia.

Na zwrot nadpłaty podatku dochodowego musisz poczekać

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca pomyli się i wpłaci za wysoką zaliczkę na podatek dochodowy? Kolejne zaliczki będą pomniejszane o nadpłatę. Przedsiębiorca może otrzymać zwrot nadpłaconej sumy jedynie po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do 3 miesięcy od złożenia zeznania rocznego.

Przedsiębiorca nie składa comiesięcznych deklaracji związanych z PIT, dlatego urzędnicy nie posiadają na bieżąco informacji o kwotach zaliczek. Jeżeli przedsiębiorca nie wpłaci całej zaliczki na podatek, wyjdzie to na jaw w trakcie kontroli podatkowej lub w związku z zeznaniem rocznym. Urząd skarbowy wezwie go wtedy do zapłaty odsetek.

Co z nadpłatą za podatek VAT?

Jeżeli przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką kwotę podatku VAT, powinien złożyć wniosek do urzędu skarbowego z prośbą o jej rozliczenie.

Nadpłaconą w ten sposób kwotę VAT-u można zaliczyć w poczet przyszłych zobowiązań podatkowych lub otrzymać zwrot. Nie ma przepisów, które ustalałyby termin, do którego wniosek powinien być rozpatrzony. Zatem szybkość zwrotu podatku zależy od dobrej woli miejscowego urzędu skarbowego.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zapłaci podatku VAT lub wpłaci za małą sumę, powinien brakującą kwotę wraz z odsetkami wpłacić natychmiast po stwierdzeniu zaległości. Nie warto czekać, aż urząd skarbowy upomni się o uregulowanie zaległości. Zwlekanie z zapłatą może doprowadzić do wysokich odsetek.

Kiedy trzeba zapłacić odsetki za nieterminową spłatę składek?

Warto pamiętać, że nie ma obowiązku zapłaty odsetek, jeśli ich wysokość nie przekracza trzykrotności dodatkowej opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za nadanie listu poleconego (obecnie 6,60 zł). Rozważmy taką sytuację: przedsiębiorca nie zapłacił 20 listopada zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 600 zł. Jeśli opóźnienie w zapłacie wyniesie 25 dni lub więcej, przedsiębiorca będzie musiał uregulować odsetki.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Dzwoń do księgowych inFaktu – kiedy tylko potrzebujesz
  • Czytaj przydatny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto