PFR – wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe


7 lutego 2017 4 min. czytania

Dla kogo przeznaczone jest to rozwiązanie? Jakie dane podatnik musi mieć, aby wysłać zeznanie podatkowe? Jakie kroki musi wykonać?

Kwestię tego rozwiązania proponowanego przez Ministerstwo Finansów, omówię odpowiadając na poniższe pytania.

Co to jest PFR?

Jest to usługa  wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR – Pre-Filled tax Return). Polega ona na udostępnieniu podatnikom propozycji rozliczenia rocznego.

Usługa ta nie polega na tym, że to administracja podatkowa składa za nas zeznanie – jest to propozycja rozliczenia rocznego, z której podatnik może skorzystać lub nie. Jeśli podatnik skorzysta z usługi PFR to powinien sprawdzić poprawność danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu oraz podpisać i wysłać deklarację. Może także uzupełnić zeznanie o ulgi – np. na dzieci, odliczenia, oraz kwotę 1% dla wskazaną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego.

Wstępnie wypełnione zeznanie ma ograniczać do minimum obowiązek związany z rozliczeniem rocznym. Pozwali to nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników, ale jak podkreśla resort finansów to także wygoda, prostota i szybkość.

Warto zaznaczyć, że mimo tej opcji nadal dostępne pozostaje składanie zeznań podatkowych na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub papierowo.

Dla kogo jest dostępny?

PFR w roku 2017 adresowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które zobowiązane są do rozliczenia rocznego za rok 2016 na formularzu PIT-37 oraz uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych i obowiązani są do rozliczenia na formularzu PIT-38.

Administracja Podatkowa udostępnia rozliczenie PIT-37 wyłącznie na podstawie informacji PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C i PIT-R za 2016 r., a PIT-38 na podstawie informacji PIT-8C. Jest to usługa dla podatników rozliczających się indywidualnie (PIT-37, PIT-38) lub wspólnie z małżonkiem (PIT-37).

pfr

Jakie dane są potrzebne do pobrania i wysłania PFR?

Aby pobrać i wysłać zeznanie podatkowe należy przygotować następujące dane:

 • identyfikator podatkowy – PESEL/NIP
 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • kwotę przychodu za 2016 r. niezbędną do pobrania PFR:
  • dla [PFR] PIT-37 – sumę przychodów z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A,
  • dla [PFR] PIT-38 – sumę przychodów z posiadanych informacji PIT-8C.
 • kwotę przychodu za 2015 r. – niezbędną do podpisania zeznania
 • adres e-mail – na który dostaniemy „kod autoryzujący” pozwalający na odszukanie zeznania w systemie i pobranie UPO

Jakie kroki należy wykonać, aby wysłać deklaracje?

Należy postępować według następującej instrukcji:

 • wejdź na stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl [zakładka: Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR)],
 • wybrać PIT-37 lub PIT-38,
 • dokonać wyboru sposobu rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem) w PIT-37,
 • dokonać uwierzytelnienia wprowadzając dane: identyfikator podatkowy PESEL albo NIP, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, kwotę przychodu uzyskanego w 2016 r. (sumę odpowiednich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-40A/11A)

UWAGA! Po przekroczeniu limitu 5 błędnych prób uwierzytelnienia następuje automatyczna blokada dostępu do usługi PFR, a podatnik otrzymuje komunikat „Błąd pobrania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego [PFR] (…)”

 • po uwierzytelnieniu system podaje informacje o dokumentach źródłowych, na podstawie których przygotowano PFR,
 • po pobraniu wstępnie wypełnionego zeznania masz możliwość edycji wszystkich pól formularza, a także możliwość modyfikacji wszelkich danych zaprezentowanych w pobranym PFR,
 • po sprawdzeniu wszystkich danych i upewnieniu się, że uzupełniłeś deklarację o wszystkie niezbędne elementy (np. ulgi, załączniki, przekazanie 1% na rzecz OPP) należy zeznanie podpisać:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących (zwanym też skrótowo – „danymi autoryzującymi”), tj. poprzez wpisanie kwoty przychodu wykazanego w złożonej deklaracji za 2015 r.
 • system weryfikuje wysłane zeznanie nadając mu określony status,
 • wyłącznie dla dokumentów ze statusem „200” możliwe jest pobranie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu