Pełnomocnictwa – Szkolenie z księgowości (odc. 6) [wideo]


28 marca 2018 9 min. czytania

Jakimi drukami może posługiwać się podatnik w celu udzielenia pełnomocnictwa? Jakie formularze je odwołują? Szczegółowe wyjaśniania zamieszczamy w tym opracowaniu.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Aneta Socha i podczas dzisiejszego spotkania chciałabym Państwu omówić temat pełnomocnictw.

Jeżeli chodzi o prowadzone przez nas działalności gospodarcze, jeżeli chodzi o pytania ze strony naszych klientów, mamy ich szereg, a część z nich dotyczy pełnomocnictw a także sytuacji, w których pewne sprawy możemy za nich załatwić lub pewnych formalności możemy za nich dopełnić.

Chciałabym Państwu przedstawić dziś takie istotne pełnomocnictwa, pokrótce je omówić, określić ich zakresy i powiedzieć, w jaki sposób dane pełnomocnictwo można odwołać.

Co do zasady – to mocodawca ustanawia swojego pełnomocnika, co oznacza, że nasz przedsiębiorca, ta osoba, która decyduje się na współpracę z nami i chce, żebyśmy w pewnych sytuacjach ją reprezentowali, musi udzielić nam pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo określone w CEIDG-1

Jeżeli chodzi o pierwszy przypadek, pierwszą sytuację, w której dana osoba może nam udzielić pełnomocnictwa, jest to moment składania wniosku CEIDG-1. Czyli ten nasz przedsiębiorca może ustanowić nas swoim pełnomocnikiem już we wniosku CEIDG-1, zaznaczając odpowiednie dane. Jeżeli chodzi o wniosek CEIDG-1, składany papierowo, to obecnie obowiązuje wersja 1.8.3. Natomiast w większości przypadków wnioski te są składane elektronicznie i o wersję tego dokumentu już nie trzeb się troszczyć, gdyż wypełniany druk online na pewno jest aktualny i jego złożenie odbywa się automatycznie.

Jeżeli zdarzyłby się taka sytuacja, że nasz przedsiębiorca ustanawia więcej niż jednego pełnomocnika, wówczas do druku CEIDG-1 jest konieczność określenia, czy też dołączenia załącznika CEIDG-PN. I to jest ta sama wersja druku. Jeżeli chodzi o to pełnomocnictwo. To jest to pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania tego podatnika, do załatwiania pewnych spraw w jego imieniu. I to jest pierwsza kwestia, na którą chciałabym zwrócić Państwu uwagę.

UPL-1

Kolejne pełnomocnictwo, o którym chciałabym powiedzieć, to UPL-1. Bardzo często spotykam się z sytuacją, że to my składamy za podatników deklaracje VAT i w związku z tym właśnie, konieczne jest uzyskanie tego właśnie pełnomocnictwa. UPL-1 jest to pełnomocnictwo do składania deklaracji w formie elektronicznej. Jeżeli chodzi o obecnie obowiązującą wersję, to, jak Państwo mogą zobaczyć, jest to wersja 6. To pełnomocnictwo jest składane przez mocodawcę, czyli w tym wypadku przez naszego przedsiębiorcę, który wskazuje tu nasze dane, wskazuje okres, od kiedy udziela nam pełnomocnictwa, może też wskazać moment, w którym to pełnomocnictwo wygaśnie lub może udzielić go bezterminowo. Jeżeli chodzi o zakres tego pełnomocnictwa – jest to pełnomocnictwo do składania deklaracji w formie elektronicznej. W momencie, kiedy rozstajemy się już z naszym klientem, warto też zadbać o to, żeby ta osoba złożyła odwołanie takiego pełnomocnictwa. Odwołanie takie składa się na druku OPL-1 i ten druk obowiązuje obecnie w wersji 5. Dodam jeszcze, że złożenie tego odwołania leży po stronie przedsiębiorcy, dlatego warto go o tym poinformować, ponieważ, gdy urząd będzie miał jakieś wątpliwości, jeżeli my cały czas jesteśmy określeni jako pełnomocnicy, to może się zdarzyć tak, że urząd będzie się do nas zwracał a my już nie będziemy mieć z tym klientem umowy, nie będziemy mogli już odpowiadać na pytania urzędu i czas na udzielenie odpowiedzi niepotrzebnie się będzie wydłużał.

pelnomocnictwa

PPO-1

Kolejne pełnomocnictwo, o którym tutaj Państwu powiem, to jest pełnomocnictwo PPO-1. Jest to pełnomocnictwo ogólne, które obecnie obowiązuje w wersji 1. Odwołaniem jest OPO-1 również w wersji 1. Można powiedzieć, ze to jest takie ogólne pełnomocnictwo, jakiego może udzielić nam przedsiębiorca. Przy okazji tego pełnomocnictwa chciałabym dopytać Państwa o pewne kwestie. Zadam Państwu kilka pytań i sprawdzimy, czy mają Państwo wiedzę na temat tego właśnie pełnomocnictwa. Drodzy państwo, chciałabym, żeby zastanowili się Państwo, od kiedy obowiązuje PPO-1 i czy poprzednie pełnomocnictwa obowiązują nadal. Możliwe, że takie pytanie zadał Państwu także któryś z klientów. Możliwe, że Państwo sami się na tym zastanawiają. Teraz jest więc chwilka, żeby się nad tą kwestią zastanowić i odpowiedzieć sobie samemu na pytanie, od kiedy obowiązuje PPO-1 i czy poprzednie, czyli te sprzed powstania PPO-1, nadal obowiązują.

Mam nadzieję, że ta chwilka pozwoliła Państwu na zastanowienie. Pełnomocnictwo PPO-1 obowiązuje od 1 lipca 2016 roku i jeżeli chodzi o pełnomocnictwa złożone wcześniej, one nadal obowiązują. Nie ma tu żadnego problemu, nie zostały one anulowane.

Kolejne pytanie, które chciałabym, żeby sobie Państwo zadali – do czego ma zastosowanie pełnomocnictwo PPO-1?

Mam nadzieję, że znają Państwo odpowiedź na to pytanie. Ze swojej strony chciałabym dodać dla tych osób, które chcą się upewnić co do tego pytania, że jest to takie ogólne pełnomocnictwo do reprezentowania naszego przedsiębiorcy w sprawach podatkowych.

Przejdźmy do kolejnego pytania – czy to pełnomocnictwo można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej? Czy są sytuacje, kiedy można złożyć je w formie papierowej? Proszę, aby zastanowili się Państwo przez chwile nad tym pytaniem.

Drodzy Państwo, myślę, że to pytanie nie jest dla Państwa trudne. Jeżeli chodzi o zasadę – PPO-1 należy złożyć w wersji elektronicznej, natomiast, gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że na stronie Ministerstwa pojawiają się jakieś trudności, czy trwają jakieś prace lub są inne problemy z dostępem, ale będące tylko po stronie Ministerstwa Finansów, to jest możliwość złożenia tego pełnomocnictwa w formie papierowej. Natomiast zasada mówi, że pełnomocnictwo PPO-1 należy złożyć w formie elektronicznej.

Kolejnym z pytań, nad którym chciałabym, aby się Państwo zastanowili – część pełnomocnictw podlega opłacie skarbowej. Czy PPO-1 podlega opłacie skarbowej?  Czy musimy uregulować te 17 zł? Odpowiedź brzmi: „nie”. Pełnomocnictwo to jest zwolnione z wszelkich opłat i nie ma żadnych dodatkowych uregulowań, jeśli chodzi o sam fakt złożenia tego pełnomocnictwa.

W kontekście pytania o formę składania pełnomocnictwa, to jeszcze jedną informację na temat PPO-1 chciałabym Państwu uzupełnić. Zasada mówi, że, jeżeli składamy pełnomocnictwo PPO-1, powinno ono być złożone w formie elektronicznej. Natomiast, jeżeli nie ma takiej możliwość, jeżeli są jakieś problemy po stronie Ministerstwa Finansów, wówczas należy go złożyć w formie papierowej do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu. Myślę, że warto o tym wiedzieć i tę informację zapamiętać.

PPS-1

Omówiliśmy już pełnomocnictwa, które mogą być złożone z wnioskiem CEIDG-1, czyli UPL-1 i PPO-1. Przejdziemy teraz do kolejnego pełnomocnictwa a mianowicie do pełnomocnictwa PPS-1. Jest to pełnomocnictwo szczegółowe. Czyli, jeżeli przedsiębiorca chciałaby nas umocować do reprezentowania go, na przykład, w konkretnym postępowaniu podatkowym, żebyśmy w jego imieniu wyjaśniali z urzędem jakieś konkretne sprawy, to  wówczas może złożyć takie pełnomocnictwo szczegółowe. To pełnomocnictwo obecnie obowiązuje w wersji 2. Nie ma też problemu z tym, aby takie pełnomocnictwo odwołać – robi się to na druku OPS-1 także w wersji 2.

PPD-1

Wielu z Państwa na pewno nie spotkało się dotychczas z pełnomocnictwem, o którym chciałabym Państwu teraz opowiedzieć, a mianowicie z pełnomocnictwem PPD-1. Jest to pełnomocnictwo do doręczeń. Czyli, jeżeli zdarzyłaby się sytuacja taka, że nasz przedsiębiorca chce, abyśmy otrzymywali wszystkie zawiadomienia i wszystkie pisma, żebyśmy to my na nie odpowiadali, to wówczas jest możliwość złożenia takiego pełnomocnictwa do doręczeń i wszystkie te dokumenty będą trafiały do nas jako księgowych. Obowiązującą wersją PPD-1 jest wersja 2. Takie pełnomocnictwo, oczywiście, również można odwołać, do czego zastosowanie ma druk OPD-1 w wersji 2.

ZUS-PEL, PEL-K, PEL-Z

Wszystkie omówione kwestie to takie, można powiedzieć, zagadnienia okołopodatkowe. Przejdźmy teraz zatem do kwestii ZUSu.

Często zdarza się tak, że w ZUS-ie składane są pełnomocnictwa ogólne, takie, można powiedzieć, w wersji papierowej, nieformalne druki. Zazwyczaj ZUS nie ma z tym problemu i raczej respektuje takie pełnomocnictwa, ale ma też swoje określone druki. I mam tutaj takie pełnomocnictwo, o którym można by powiedzieć, że jest ogólne i szczegółowe w jednym. Jest to pełnomocnictwo wyłącznie do ZUSu, określane skrótem ZUS-PEL. Jest to pełnomocnictwo składane przez przedsiębiorcę, który chce, żebyśmy reprezentowali go w konkretnych sytuacjach. Do tego pełnomocnictwa ZUS-PL może być też złożony załącznik PEL-Z, który jest potrzebny w sytuacji, gdy mamy wieloosobowe przedstawicielstwo spółki. My jednak skupiamy się tu raczej na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, więc jeżeli taki przedsiębiorca udziela nam jako księgowym  pełnomocnictwa do reprezentowania go w ZUS-ie, to wówczas składany jest tylko dokument ZUS-PL.

Oprócz druku ZUS-PL jest możliwość określenie jeszcze jednego pełnomocnictwa dotyczącego kwestii ZUS i jest to upoważnienie do reprezentowania  klienta w razie kontroli z ZUS-u i, jeżeli nasz przedsiębiorca chce nas do tego upoważnić, to powinien w ZUS-ie złożyć pełnomocnictwo PEL-K. Jeżeli chodzi o odwołania pełnomocnictw w ZUS-ie – w tych przypadkach nie mamy już określonych formularzy odwołań. Oczywiście, odwołanie powinno mieć formę pisemną, ale nie ma żadnej określonej formy, jaką takie odwołania pełnomocnictw w ZUS-ie powinny mieć.

Jeżeli chodzi o temat pełnomocnictw myślę, że warto zapoznać się bliżej z tymi informacjami, które Państwu przedstawiłam. Warto wiedzieć, jakie rodzaje pełnomocnictw mają zastosowanie w konkretnych sytuacjach, w jaki sposób przedsiębiorca, udzielający pełnomocnictwa może je potem odwołać. Myślę, że te informacje okażą się Państwu przydatne.

Na dzisiaj już Państwu serdecznie dziękuję za spotkanie i zapraszam na kolejny odcinek.

Dodatkowe materiały znajdują się tutaj, natomiast test zostanie udostępniony w ostatnim odcinku z tego działu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu