Osoba prowadząca działalność gospodarczą może upoważnić dowolną osobę do reprezentowani jej spraw z ZUS. W tym artykule omówię formularze, takie jak ZUS-PEL, PEL-K, PEL-Z i przedstawię ich zastosowanie.

Spis treści

ZUS-PEL

ZUS-PEL to pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Formularz ostatni raz został zaktualizowany 15 listopada 2017 r.

Jeśli chodzi o wypełnienie dokumentu, to:

 • należy go wypełnić wielkimi literami,
 • w polach wyboru zaznaczyć znak X,
 • należy go uzupełnić kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem),
 • we wniosku należy podać adres do korespondencji w tej sprawie.

Zrzut ekranu 2017-11-29 o 08.34.32
W kolejnym kroku wypełnia się dane osoby udzielającej pełnomocnictwa.
Zrzut ekranu 2017-11-29 o 08.57.42

Następnie osoba upoważniająca określa, czy działa w swoim imieniu, czy innego podmiotu.

Zrzut ekranu 2017-11-29 o 09.01.49

A następnie w jakim zakresie udzielane jest pełnomocnictwo i na jaki okres (jeśli bezterminowo, to nie wpisuje się żadnej daty).

Zrzut ekranu 2017-11-29 o 09.02.17

W ostatniej części uzupełnia się dane pełnomocnika i wpisuje datę oraz mocodawca składa swój podpis.

Zrzut ekranu 2017-11-29 o 09.03.47

PEL-Z

PEL-Z to załącznik do pełnomocnictwa ZUS-PEL, nigdy nie składa się go samodzielnie. Dołącz go do formularza pełnomocnictwa, jeśli spółka ma wieloosobowe przedstawicielstwo. Formularz ostatni raz został zaktualizowany 15 listopada 2017 r.

Jeśli chodzi o wypełnienie dokumentu, to : 

 • należy go wypełnić wielkimi literami,
 • w polach wyboru zaznaczyć znak X,
 • należy go uzupełnić kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem),
 • we wniosku należy podać adres do korespondencji w tej sprawie.

Zrzut ekranu 2017-11-29 o 09.19.30

Druga i zarazem ostatnie część druku dotyczy danych osób udzielających pełnomocnictwa.

Zrzut ekranu 2017-11-29 o 09.23.11
Zrzut ekranu 2017-11-29 o 09.34.57

PEL-K

PEL-K to upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS. Formularz ostatni raz został zaktualizowany 15 listopada 2017 r.

Jeśli chodzi o wypełnienie dokumentu, to : 

 • należy go wypełnić wielkimi literami,
 • w polach wyboru zaznaczyć znak X,
 • należy go uzupełnić kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem).

Zrzut ekranu 2017-11-29 o 09.39.51
W kolejnym kroku wypełnia się dane osoby udzielającej pełnomocnictwa.
Zrzut ekranu 2017-11-29 o 09.41.50
W kolejnym kroku wypełnia się zakres i czas trwania upoważnienia.
Zrzut ekranu 2017-11-29 o 09.43.06

W ostatniej części uzupełnia się dane pełnomocnika i wpisuje datę oraz mocodawca składa swój podpis.

Zrzut ekranu 2017-11-29 o 09.47.16

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu