Zbycie nieruchomości nabytych w spadku nie jest opodatkowane, jeśli minęło 5 lat od jej nabycia


15 stycznia 2019 2 min. czytania

Opodatkowanie zbycia nieruchomości oraz niektórych praw majątkowych od 2019 roku uległo zmianie. Zmiany które weszły w życie są korzystne dla podatników. Po szczegóły zapraszam do wpisu.

Od 2019 roku weszło w życie kilka korzystnych zmian dla podatników w zakresie opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz niektórych praw majątkowych. Zmianie przede wszystkim uległo opodatkowanie zbycia nieruchomości oraz niektórych praw majątkowych nabytych w drodze spadku. Oczywiście mówimy tutaj o odpłatnym zbyciu.

Opodatkowanie zbycia nieruchomości oraz niektórych praw majątkowych

Zgodnie z wprowadzonymi nowymi zmianami, przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz niektórych praw majątkowych, będą opodatkowane, jeśli odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 5 lat, liczonych od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomość lub nabycie praw majątkowych przez spadkobiercę. 

W związku z tym w takim przypadku nie będziemy mówili w ogóle o przychodzie. Ponadto, termin 5-letni nie jest już liczony od daty nabycia przez spadkobiercę. Termin ten będzie liczony od daty nabycia np. nieruchomości przez spadkodawcę.

Opodatkowanie zbycia nieruchomości

Koszty uzyskania z tytułu zbycia nieruchomości oraz niektórych praw majątkowych

Kolejna zmiana dotyczy kosztów uzyskania przychodów  m.in. ze zbycia nieruchomości, nabytej w drodze spadku. Zmianie od 2019 roku uległ art. 22 ust. 6d ustawy PIT. Zgodnie z nowym brzemieniem tego artykułu, do kosztów uzyskania będzie można zaliczać:

  • koszty poniesione przez spadkodawcę na nabycie lub wytworzenie nieruchomości lub określone prawa majątkowej
  • oraz długi i ciężary spadkowe,

w takiej części, w jakiej wartość zbywanego np. prawa odpowiada łącznej wartości  praw majątkowych nabytych przez podatnika.

Do art. 10 ustawy o PIT zostały jeszcze dodane ust. 6 i 7.  W ust. 6  wskazano, że  w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Natomiast ust. 7 mówi o tym, że nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Niewątpliwie powyższe zmiany są bardzo korzystne dla podatników.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu