Jak rozliczać VAT przy usługach budowlanych świadczonych w innym kraju? Jakie znaczenie ma lokalizacja nieruchomości?


8 lutego 2017 2 min. czytania

Decydując się na świadczenie usług budowlanych poza granicami kraju trzeba zwrócić uwagę na szczególne przepisy ustawy o VAT w zakresie miejsca opodatkowania tychże usług.

Zgodnie z art. 28 e ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych:

  • przez rzeczoznawców,
  • pośredników w obrocie nieruchomościami,
  • usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz
  • usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego,

jest miejsce położenia nieruchomości.

usługi budowlane

Powyższy przepis ma zastosowanie niezależnie od statusu podatkowego nabywcy (firma/osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej).

Podatnik musi zapoznać się z przepisami podatkowymi kraju, w którym świadczy usługę na nieruchomości i postąpić zgodnie z nimi. Często będzie się to wiązało z  rejestracją w tamtejszym urzędzie podatkowym oraz obowiązkiem zapłaty podatku i składania deklaracji podatkowych do zagranicznego urzędu podatkowego. Danej transakcji nie będzie ujmowało się na polskiej deklaracji VAT.

W przypadku braku konieczności rejestracji do VAT w państwie, w którym świadczona jest usługa na danej nieruchomości, polski podatnik za wykonaną usługę będzie wystawiał fv w kwocie netto, bez VATu.

Polski przedsiębiorca na krajowej deklaracji wykaże wartość sprzedaży w wierszu „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”, będzie miał również prawo do wykazania VATu naliczonego od zakupów nabytych w Polsce wykorzystywanych do świadczenia usługi budowlanej poza granicami kraju.

Nawet jeśli usługa budowlana świadczona jest w innym niż Polska kraju unijnym i/lub na  rzecz unijnego kontrahenta to i tak nie wykazuje się jej na informacji podsumowującej VAT-UE.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu