Czym jest bon? W jakiej sytuacji jest stosowany? Jak wygląda opodatkowanie bonów w 2019 r.? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

  • Bon jest to towar, który jest przekazywany jako wynagrodzenie lub jego część.
  • Przekazywane są najczęściej pracownikom lub kontrahentów z okazji świat, urodzin lub jako forma docenienia.
  • W VAT wyróżniamy dwa typy bonów: jednego i różnego przeznaczenia.
  • Bon jednego przeznaczenia jest opodatkowany w momencie wprowadzenie go do obrotu lub w chwili przekazania.
  • Bon różnego przeznaczenia opodatkowujemy w momencie zamiany go na towar lub usługę.

Co to jest bon?

Ustawodawca w art. 2 pkt 41 ustawy o VAT określił, że bon jest to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu.
Bardzo często stosowane są bony do drogerii, restauracji lub bony odzieżowe. Bony są towarami, które obowiązują nie tylko w relacjach firmowych. Prywatnie, możemy obdarować takim prezentem także bliskich lub przyjaciół .
Mówiąc o bonach, nie sposób nie wspomnieć o emisji bonu. Chodzi tutaj o pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu. Ponadto przy bonach mówi się o ich transferze. Transfer bonu, to jego wypuszczenie do obrotu (emisja) oraz każde przekazanie tego bonu po jego emisji.
Opodatkowanie bonów w 2019 r.

Rodzaj bonów

Jak już wyżej wspomniałam, w VAT wyróżniamy dwa rodzaje bonów. Bon jednego przeznaczenia – to bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu.
Natomiast bon różnego przeznaczenia – to bon inny, niż bon jednego przeznaczenia. Bonem różnego przeznaczenia jest np. bon do galerii handlowej, do dowolnego znajdującego się z niej sklepu. Taki bon upoważnia do wymiany go na dowolny towar lub usługę, na które mogą obowiązywać różne stawki VAT.

Opodatkowanie bonów w 2019 r.

Moment obowiązku podatkowe w przypadku bonów zależny jest od tego, z jakim bonem mamy do czynienia.

  • Wprowadzenie do obrotu lub przekazanie bonu jednego przeznaczenia, traktowane jest jak dostawa towaru lub świadczenie usług i podlega opodatkowaniu.
  • Faktyczne przekazanie towaru lub usługi za bon różnego przeznaczenia podlega opodatkowaniu. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem wcześniejszy transfer bonu różnego przeznaczenia.

Rozliczenie według powyższych zasad ma zastosowanie do bonów wyemitowanych począwszy do 1 stycznia 2019 r.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu