Kiedy można odwołać pracownika z urlopu? Jak wygląda wtedy zwrot kosztów np. wycieczki?


17 lipca 2017 2 min. czytania

Kiedy możliwe jest odwołanie z urlopu pracownika? Jakie są konsekwencje takiego działania? Czy pracownik może nie zgodzić się na odwołanie z urlopu?

Uprzywilejowanie

Pierwszą ważną kwestią jest to, że urlop jest prawem pracownika, którego zrzec się nie może. Uprawnienie to powinno być wykorzystane w naturze, czyli w postaci wolnych dni. Są jednak sytuacje w których może zostać wypłacony w ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa – art. 66 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r.

Jak widać nie tylko kodeks pracy, ale i sama konstytucja wskazuje na to, że pracownik ma prawo do corocznych dni wolnych. 

Odwołanie z urlopu

Odwołanie z urlopu

Zgodnie z art. 167  § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Chodzić tutaj może na przykład o takie sytuacje losowe, jak powódź, pożar, awaria czy też choroba innego pracownika.

O odwołaniu z urlopu pracodawca musi zawiadomić pracownika w takim terminie, aby mógł go dotrzymać. Należy oczywiście uwzględnić miejsce pobytu pracownika, istniejące połączenie komunikacyjne i dostępne środki transportu.

Istotnym w tej sytuacji jest wyrok Sąd Najwyższy z dnia 8 marca 2017 r. (Sygnatura akt II PK 26/16). Sąd odniósł się do sytuacji pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym, który został zawiadomiony o odwołaniu go z urlopu drogą elektroniczną. Zdaniem SN pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego nie ma obowiązku codziennego sprawdzania, kontrolowania poczty elektronicznej, zwłaszcza jeżeli strony wcześniej nie praktykowały tego sposobu komunikacji.

Poinformowanie pracownika o odwołaniu go z urlopu, najlepiej aby odbyło się we wcześniej ustalony sposób. Oczywiście nie może stać się to regułą pracodawcy, a ustaleniem które będzie obowiązywać w sytuacjach kryzysowych.

Pracownik odwołany z urlopu musi stawić się w miejscu pracy. Niedopełnienie tego obowiązku może zostać uznane, jak ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Co więcej, po powrocie pracownika do pracy, pracodawca powinien z nim ustalić termin, w którym wykorzystana zostanie pozostała część urlopu. Może on być wykorzystany w dowolnym terminie, zgodnie z ustaleniami stron.

Ponadto pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu art. 167  § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu