Czy zapłata niezapłaconego podatku, ale bez odsetek, oznacza, że przedsiębiorca wciąż ma zaległości w podatku?

Co zrobić, gdy zapłaci się za niską kwotę podatku lub składek ZUS? Konsekwencji jest oczywiście kilka, ale najprostsza z nich to odsetki. Trzeba je obliczyć we własnym zakresie, dodać do kwoty zaległości i wszystko razem wpłacić na konto skarbówki. Ale jako że człowiek bywa omylny, a obliczanie odsetek do prostych nie należy, pomyłki mogą pojawiać się nadal. O odsetkach można zapomnieć lub wpłacić ich za mało.

Co wtedy? Czy trzeba płacić „odsetki od odsetek”?

Odsetki to także zaległość podatkowa

Na powyższe pytanie trudno odpowiedzieć wprost, gdyż mechanizm w takiej sytuacji jest dość zawiły.

W przepisach zaległością podatkową jest nie tylko sama zaległa kwota, ale także odsetki wynikające z tej zaległości. Co za tym idzie, brak zapłaty odsetek sprawia, że wciąż pozostaje do uregulowania pewna kwota – kwota odsetek. Co ciekawe, od tej zaległej kwoty mogą pojawić się dalsze odsetki. Opiszmy to na prostym przykładzie.

Do 22 lipca przedsiębiorca miał zapłacić kwotę 3000 zł zaliczki na podatek dochodowy za czerwiec. Niestety, w natłoku przelewów zapomniał o tym podatku. Pamięć wróciła mu dopiero po 20 dniach, czyli dokładnie 11 sierpnia – wtedy uregulował zaległe 3000 zł. Ale o odsetkach zapomniał – ani ich nie obliczył, ani nie zapłacił. 11 sierpnia wynosiłyby po zaokrągleniu 16 zł. O tym fakcie przypomniał sobie dopiero 9 września. Co teraz?

W takiej sytuacji 11 sierpnia do zapłaty była kwota 3016 zł. Ponieważ przedsiębiorca wpłacił tylko 3000 zł, nadal ma 16 zł zaległości, które traktuje się tak samo, jak niezapłacony podatek. Od tych 16 zł wylicza odsetki – od momentu powstania pierwotnej zaległości (22 lipca), do momentu zapłaty tych 16 zł (czyli 9 września). Odsetki te wynoszą 0,21 zł – takiej kwoty nie trzeba płacić, więc do zapłaty jest 16 zł.

Jak opisać przelew zawierający tylko odsetki?

Zaległy przelew zawierający tylko odsetki opisujemy tak samo, jak samą zaległość, czyli danymi okresu i podatku, którego dotyczą. W naszym prostym przykładzie te zaległe 16 zł trzeba opisać w przelewie tak samo, jak przelew zaliczki na podatek dochodowy za czerwiec.