Odliczenie VAT od firmowego motocykla


14 września 2018 4 min. czytania

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zakup motocykla jako drugiego środka transportu w firmie. Czy możliwe jest odliczenie VAT od firmowego motocykla? Jakie jest stanowisko fiskusa oraz sądu w tej sprawie? Po odpowiedź zapraszam do poniższego wpisu.

Czy motocykl to pojazd samochodowy?

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące:
1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.
Aby dowiedzieć się czy motocykl podlega częściowemu odliczeniu VAT należy ustalić, czy spełnia definicję pojazdu samochodowego. Definicja pojazdu samochodowego zawarta w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT odsyła nas do przepisów o ruchu drogowym.
Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawa o ruchu drogowym pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczająca 25 km/h.
Z kolei przez motocykl, w myśl art. 2 pkt 45 ww. ustawy rozumie się pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.
Z powyższych definicji wynika, iż motocykl spełnia definicję pojazdu samochodowego i podlega ograniczonemu prawu odliczenia VAT z tytułu wydatków z nim związanych.
amortyzacja składników
 

Odliczenie VAT od firmowego motocykla

Wiele kontrowersji budzi możliwość odliczenia VAT z tytułu innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem motocykla takich jak odzież ochronna (kask, kombinezon, spodnie, buty, rękawice) lub udział w szkoleniach dot. techniki jazdy na motocyklu. Fiskus odmawia prawa odliczenia VAT od tego typu wydatków uznając, że nie są ściśle związane z eksploatacją i używaniem motocykla. Przykładem jest interpretacja z dnia 08.01.2018 sygn. 0112-KDIL1-1.4012.569.2017.1.RW, w której czytamy:
„Odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur nabycia odzieży ochronnej (kasku, kurtki, kombinezonu, spodni, butów, rękawic) do jazdy na motocyklu oraz faktur z tytułu udziału w szkoleniach doszkalających technikę jazdy na motocyklu, tut. organ stwierdza, że zgodnie z art. 86a ustawy prawo do odliczenia podatku przysługuje podatnikowi w przypadku nabycia towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem wskazanych i ściśle określonych przez ustawodawcę pojazdów poprzez zastosowanie określenia „tych”. Powyższe oznacza, że nabywane towary i usługi muszą być ściśle związane z eksploatacją i używaniem pojazdów wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.”

Stanowisko sądu

Od powyższego stanowiska Dyrektora KIS Wnioskodawca odwołał się do sądu twierdząc, że organ całkowicie pominął wynikający z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązek używania kasku ochronnego w czasie jazdy motocyklem. W przypadku pozostałej odzieży motocyklowej podatnik powołał się na kwestie bezpieczeństwa. WSA w Gorzowie w wyroku z dnia 1.06.2018 sygn. I SA/Go 143/18 przyznał rację podatnikowi uznając, iż zakres towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdu dotyczy szeroko pojmowanych wydatków:
„…w konsekwencji należy przyjąć, że wydatki na nabycie zarówno kasku, jak i specjalistycznej (ochronnej) odzieży motocyklowej łączą się ściśle z użytkowaniem motocykla jako środka transportu, o którym stanowi art. 86a ust. 2 pkt 3 u.p.t.u., gdy podatnik ów motocykl wykorzystuje w opodatkowanej VAT działalności gospodarczej, tym bardziej, że odzież ta różni się istotnie od odzieży standardowej.”
Przedsiębiorca decydując się na odliczenie VAT z tytułu zakupu odzieży ochronnej musi wziąć pod uwagę ryzyko zakwestionowania tego prawa w trakcie czynności sprawdzających. Swoich racji może dochodzić przed sądem jednak jest to czasochłonne i wymaga nakładów finansowych na koszty sądowe i obsługę prawną.
 
 
 
 
 
 
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu