Sprawa odliczania VAT od samochodów jest nadal niejasna, co nie zmienia faktu, że na tę chwilę wiadomo już całkiem sporo. W tym artykule zebraliśmy kilka ważnych kwestii, które obecnie mogą nurtować przedsiębiorców. Warto zapoznać się z nimi, aby wiedzieć na czym obecnie stoimy i w chwili zmiany przepisów – nie dać się zaskoczyć.

Zgodnie z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Finansów przedsiębiorcy będą mieli możliwość odliczania całości VAT-u od firmowego samochodu osobowego. Dotyczyć ma to jednak tylko sytuacji, w której auto będzie używane wyłącznie w działalności. Wykorzystanie pojazdu również w celach prywatnych pozwoli na odliczenie 50% VAT-u. Jednocześnie zniknie istniejąca od 1 stycznia opcja odliczania 100% VAT-u w związku z samochodami z kratką.

Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Zmiany miałyby wejść w życie 1 marca 2014 r.

Kwestia 1: Dla kogo 50% odliczenia VAT?

Projekt rozporządzenia zakłada, że od wszystkich wydatków związanych z samochodami osobowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego”, czyli zarówno na cele działalności, jak i prywatne będzie można odliczyć 50% podatku VAT. Dotyczy to zakupu samochodu, paliwa, czy wydatków eksploatacyjnych.

Projekt przewiduje także w pewnych wypadkach możliwość odliczenia 100% VAT-u. W tym przypadku konieczne będzie udowodnienie, że auto wykorzystywane jest wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. Resort założył jednak sposobność odliczenia 100% VAT tylko w sytuacji, gdy „nie istnieje potencjalna możliwość użytku danego pojazdu do celów prywatnych”.

Jak należy to rozumieć? Otóż w opinii MF większość samochodów osobowych będzie używana także na potrzeby prywatne. Warto bowiem zaznaczyć, że wykorzystanie „mieszane” ze względu na brak racjonalnych możliwość kontroli ze strony administracji, należy postrzegać w kategoriach potencjalnego, a nie faktycznego przeznaczenia samochodu również na cele prywatne. Oznacza to, że przedsiębiorca w domyśle może używać auta również prywatnie więc odliczy tylko 50% VAT-u od związanych z nim wydatków.

Kwestia 2: Dla kogo 100% odliczenia VAT?

W projekcie znalazło się wyszczególnienie przypadków, w których odliczenie 100% VAT-u byłoby możliwe. Dotyczy to sytuacji, gdy:

  • działalność polega na odsprzedaży samochodów (jako że pojazd nie jest zarejestrowany nie ma możliwości wykorzystywanie go prywatnie),
  • działalność dotyczy wynajmu samochodów i nie ma możliwości ich użytkowania na cele prywatne,
  • konstrukcja pojazdu sprawia, że nadaje się tylko do działalności (choć projekt dotyczy samochodów osobowych to jako przykład podawana jest w nim koparka),
  • z posiadanej dokumentacji (regulaminy, umowy, zarządzenia, itp.) jasno wynika, że samochód jest wykorzystywany tylko w firmie.

Żeby odliczyć podatek w pełnej wysokości przedsiębiorca będzie miał także obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu do celów VAT-u. Jej elementy są analogiczne jak w przypadku ewidencji prowadzonej na cele podatku dochodowego, do obliczania tzw. kilometrówki.

Dodatkowo konieczne stanie się złożenie do urzędu skarbowego informacji o samochodach, od których przedsiębiorca będzie miał zamiar odliczyć pełen VAT. Jeśli tego nie zrobi odliczy tylko połowę. W przypadku kiedy zmieni się sposób wykorzystania pojazdu np. z „wyłącznie na cele firmowe” na „system mieszany”, informację trzeba będzie zaktualizować.

Kwestia 3: Co z samochodem wziętym w leasing po zmianie przepisów?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się również nad tym jak po nadchodzącej zmianie będzie przedstawiała się kwestia odliczania VAT-u przy umowach leasingowych zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów.

Niestety w projekcie brak jest jakichkolwiek regulacji odnoszących się do tego tematu. Mając jednak na uwadze zasadę, że prawo nie działa wstecz należy przyjąć, że jeżeli umowa leasingu zostanie zawarta w chwili obecnej (pełne odliczenie VAT) to przez cały okres jej trwania, będzie obowiązywać odliczenie VAT-u z faktur leasingowych na takich zasadach jakie obowiązywały w chwili jej zawarcia. Nie będzie to jednak dotyczyło odliczenia VAT-u od paliwa, dlatego też, jeżeli projekt ustawy wejdzie w życie w obecnym kształcie, możliwe będzie wyłącznie odliczenie 50% (lub ew. 100% według zasad opisanych powyżej).

Trudno jednak określić czy i w jakim brzmieniu w rozporządzeniu znajdą się regulacje dotyczące leasingu. Tym samym, żeby mieć pewność co do właściwego postępowania należy zaczekać do momentu, w którym pojawi się ostateczna wersja przepisów. O tym będziemy informowali na blogu inFaktu.

Zapraszamy też do przejrzenia innych naszych artykułów na ten temat: