Zamknij

Interesuje Cię temat księgości?

Kontynuuj czytanie bloga >

Szukana Fraza

Odliczanie VAT od samochodów osobowych. Co wiemy na tę chwilę?

Sprawa odliczania VAT od samochodów jest nadal niejasna, co nie zmienia faktu, że na tę chwilę wiadomo już całkiem sporo. W tym artykule zebraliśmy kilka ważnych kwestii, które obecnie mogą nurtować przedsiębiorców. Warto zapoznać się z nimi, aby wiedzieć na czym obecnie stoimy i w chwili zmiany przepisów – nie dać się zaskoczyć.

Odliczanie VAT od samochodu

Zgodnie z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Finansów przedsiębiorcy będą mieli możliwość odliczania całości VAT-u od firmowego samochodu osobowego. Dotyczyć ma to jednak tylko sytuacji, w której auto będzie używane wyłącznie w działalności. Wykorzystanie pojazdu również w celach prywatnych pozwoli na odliczenie 50% VAT-u. Jednocześnie zniknie istniejąca od 1 stycznia opcja odliczania 100% VAT-u w związku z samochodami z kratką.

Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Zmiany miałyby wejść w życie 1 marca 2014 r.

Kwestia 1: Dla kogo 50% odliczenia VAT?

Projekt rozporządzenia zakłada, że od wszystkich wydatków związanych z samochodami osobowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego”, czyli zarówno na cele działalności, jak i prywatne będzie można odliczyć 50% podatku VAT. Dotyczy to zakupu samochodu, paliwa, czy wydatków eksploatacyjnych.

Projekt przewiduje także w pewnych wypadkach możliwość odliczenia 100% VAT-u. W tym przypadku konieczne będzie udowodnienie, że auto wykorzystywane jest wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. Resort założył jednak sposobność odliczenia 100% VAT tylko w sytuacji, gdy „nie istnieje potencjalna możliwość użytku danego pojazdu do celów prywatnych”.

Jak należy to rozumieć? Otóż w opinii MF większość samochodów osobowych będzie używana także na potrzeby prywatne. Warto bowiem zaznaczyć, że wykorzystanie „mieszane” ze względu na brak racjonalnych możliwość kontroli ze strony administracji, należy postrzegać w kategoriach potencjalnego, a nie faktycznego przeznaczenia samochodu również na cele prywatne. Oznacza to, że przedsiębiorca w domyśle może używać auta również prywatnie więc odliczy tylko 50% VAT-u od związanych z nim wydatków.

Kwestia 2: Dla kogo 100% odliczenia VAT?

W projekcie znalazło się wyszczególnienie przypadków, w których odliczenie 100% VAT-u byłoby możliwe. Dotyczy to sytuacji, gdy:

  • działalność polega na odsprzedaży samochodów (jako że pojazd nie jest zarejestrowany nie ma możliwości wykorzystywanie go prywatnie),
  • działalność dotyczy wynajmu samochodów i nie ma możliwości ich użytkowania na cele prywatne,
  • konstrukcja pojazdu sprawia, że nadaje się tylko do działalności (choć projekt dotyczy samochodów osobowych to jako przykład podawana jest w nim koparka),
  • z posiadanej dokumentacji (regulaminy, umowy, zarządzenia, itp.) jasno wynika, że samochód jest wykorzystywany tylko w firmie.

Żeby odliczyć podatek w pełnej wysokości przedsiębiorca będzie miał także obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu do celów VAT-u. Jej elementy są analogiczne jak w przypadku ewidencji prowadzonej na cele podatku dochodowego, do obliczania tzw. kilometrówki.

Dodatkowo konieczne stanie się złożenie do urzędu skarbowego informacji o samochodach, od których przedsiębiorca będzie miał zamiar odliczyć pełen VAT. Jeśli tego nie zrobi odliczy tylko połowę. W przypadku kiedy zmieni się sposób wykorzystania pojazdu np. z „wyłącznie na cele firmowe” na „system mieszany”, informację trzeba będzie zaktualizować.

Kwestia 3: Co z samochodem wziętym w leasing po zmianie przepisów?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się również nad tym jak po nadchodzącej zmianie będzie przedstawiała się kwestia odliczania VAT-u przy umowach leasingowych zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów.

Niestety w projekcie brak jest jakichkolwiek regulacji odnoszących się do tego tematu. Mając jednak na uwadze zasadę, że prawo nie działa wstecz należy przyjąć, że jeżeli umowa leasingu zostanie zawarta w chwili obecnej (pełne odliczenie VAT) to przez cały okres jej trwania, będzie obowiązywać odliczenie VAT-u z faktur leasingowych na takich zasadach jakie obowiązywały w chwili jej zawarcia. Nie będzie to jednak dotyczyło odliczenia VAT-u od paliwa, dlatego też, jeżeli projekt ustawy wejdzie w życie w obecnym kształcie, możliwe będzie wyłącznie odliczenie 50% (lub ew. 100% według zasad opisanych powyżej).

Trudno jednak określić czy i w jakim brzmieniu w rozporządzeniu znajdą się regulacje dotyczące leasingu. Tym samym, żeby mieć pewność co do właściwego postępowania należy zaczekać do momentu, w którym pojawi się ostateczna wersja przepisów. O tym będziemy informowali na blogu inFaktu.

Zapraszamy też do przejrzenia innych naszych artykułów na ten temat:

Dodaj komentarz: