Czy od stycznia 2019 r. nastąpi likwidacja VAT-7? Jakie dokumenty będą składane zamiast deklaracji oraz w jakich terminach? Czy inne deklaracje w podatku VAT również zostaną zlikwidowane? Sprawdźmy

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Wykazie prac legislacyjnych wskazała, iż w IV kwartale 2018 r. Ministerstwo Finansów przedstawi projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.
likwidacja VAT-7
Z informacji przedstawionych w wykazie wynika, iż Ministerstwo planuje wprowadzenie pliku JPK, który zastąpi składane obecnie przez przedsiębiorców deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K oraz obecny JPK_VAT.
Wprowadzenie obowiązku przesyłania rozbudowanego pliku JPK argumentowane jest potrzebą zmniejszenia obciążenia dla przedsiębiorców jakim jest przesyłanie dwóch różnych dokumentów rozliczeniowych: JPK_VAT oraz deklaracji VAT.
Warto zaznaczyć, że w przedstawionych informacjach nie ma  zapowiedzi likwidacji kwartalnych rozliczeń z VAT. Jest natomiast informacja, że pliki JPK będzie można przesyłać w terminie miesięcznym lub kwartalnym w sposób analogiczny, jak obecne pliki JPK. Co więcej, nie będzie obowiązku przesyłania załączników do deklaracji takich jak np. VAT-ZZ.
Zmianie zapewne ulegną rejestry VAT, bowiem nowe JPK ma zawierać dodatkowe dane niezbędne do analizy oraz kontroli.
Kolejną zmianą będzie utworzenie na bazie przesyłanych plików JPK Centralnego Rejestru Faktur. Zadaniem nowego rejestru ma być analiza oraz kontrola prawidłowości wystawianych faktur oraz eliminacja przestępstw karuzelowych i oraz wystawiania tzw. „pustych faktur”.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu