Od 1 stycznia 2016 r. łatwiejsza korekta przychodów i kosztów


15 lutego 2016 3 min. czytania

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które mają istotny wpływ na rozliczanie korygujących faktur sprzedażowych i kosztowych.

Zgodnie z nimi zarówno faktury sprzedażowe jak i kosztowe można korygować na bieżąco a nie jak to było wcześniej wstecz, czyli cofając się do okresu, w którym miała miejsce pierwotna transakcja kupna/sprzedaży towarów i/lub usług. Bardzo ważne jest jednak to, że korektę można rozliczyć na bieżąco tylko w określonych przypadkach a mianowicie wówczas gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką. Nowe przepisy mają zatem zastosowanie w przypadku np. zwrotu towarów czy udzielania rabatów.

Rozliczanie faktur korygujących przychodowych i kosztowych na bieżąco wynika kolejno z art. 14 ust. 1m -1p oraz art. 22 ust.7c-7f updof.

Zgodnie z art. 14 ust. 1m.  jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia to zgodnie z art. 14 ust. 1n, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody.

Od 1 stycznia 2016 r. łatwiejsza korekta przychodów i kosztów

Z kolei art. 22 ust. 7c mówi, że jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym, podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, to zgodnie z art. 22 ust. 7d podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Powyższe zasady mają zastosowanie do korekty przychodów oraz kosztów uzyskanych lub poniesionych jeszcze przed wejściem w życie zmian czyli tych sprzed 1 stycznia 2016 r. pod warunkiem, że zdarzenie powodujące korektę miało miejsce już po tym dniu.

Poniżej przykład.

Podatnik w grudniu 2015 r. dokonał sprzedaży na kwotę 1 500 zł netto. W styczniu 2016 r. klient dokonał zwrotu towaru o wartości 1 000 zł netto. Podatnik w styczniu 2016 r. wystawił fakturę korygującą zmniejszającą sprzedaż.

Podatnik dokona korekty przychodów osiągniętych w grudniu 2015 r. w styczniu 2016 r. czyli w dacie zdarzenia powodującego korektę.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu