Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego od 1 lipca 2016 roku


23 maja 2016 2 min. czytania

W celu ułatwienia kontaktów podatników, płatników, oraz inkasentów z administracją podatkową, Minister Finansów opracował wzór pełnomocnictwa ogólnego oraz wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu bądź wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa – w związku z tym z dniem 1 lipca br., wejdą w życie dwa rozporządzenia.

Wzory, które będą wprowadzone z początkiem lipca 2016 r., to:

  • Wzór zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1),

  • Wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1).

Powyższe druki składać będą mogli:

  • adwokaci, radcy prawni lub doradcy podatkowi (art. 138d § 5 Ordynacji podatkowej),

  • mocodawcy (art. 138d § 3 Ordynacji podatkowej),

  • osoby sprawującej opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, a w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do protokołu – organ podatkowy (art. Ordynacji podatkowej).

Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego od 1 lipca 2016 roku

Stosownie do art. 138d § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie
w formie dokumentu elektronicznego, według określonego wzoru.

Poprzez wykorzystanie interfejsu portalu podatkowego, pełnomocnictwo ogóle będzie można składać do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych za pomocą Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Resort finansów ocena, że możliwość ustanowienia pełnomocnika ogólnego powinna usprawnić przebieg postępowań podatkowych oraz uprościć reprezentację mocodawców przez pełnomocnika.

Link do wzoru pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1):

http://www.komitetpodatkowy.pl/pobierz/599.html

Link do wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1):

http://www.komitetpodatkowy.pl/pobierz/600.html

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu