Od nowego roku wysyłka deklaracji VAT wyłącznie elektronicznie


20 grudnia 2016 1 min. czytania

Dotychczas podatnik bądź jego pełnomocnik mieli wybór w zakresie sposobu dostarczenia do US deklaracji VAT.  Można więc było deklarację wysłać pocztą, osobiście dostarczyć do US bądź wysłać w formie elektronicznej. Od nowego roku sytuacja ulegnie zmianie. Większość podmiotów będzie zobowiązana do przekazywania deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej.

Zgodnie z art.99 ust. 11b znowelizowanej ustawy o VAT , deklaracje VAT, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z przepisów przejściowych wynika jednak, że od 2017 r. do składania deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej będą zobowiązane następujące podmioty:

  1.  obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;
  2. będący dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, lub nabywcą tych towarów lub usług. Chodzi tutaj o dostawców/nabywców towarów/usług objętych odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym.
  3. obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  Chodzi tutaj o podmioty, które już dotychczas byłby zobowiązane do wysyłki dokumentacji  w PIT/CIT elektronicznie.

Od nowego roku wysyłka deklaracji VAT wyłącznie elektronicznie

Obowiązek składania deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej ma zastosowanie począwszy od deklaracji za styczeń/ I kwartał 2017 r.

Od 2018 r. wszystkie podmioty, bez wyjątku będą zobowiązane do składania deklaracji VAT w formie elektronicznej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu