Z dniem 1 marca 2017 r. wchodzą w życie dwa rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające obowiązujące dotychczas wzory pełnomocnictw.

Pierwszym z nich jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw.
 Nowe wzory pełnomocnictw
Na mocy tego rozporządzenia zostaną wprowadzone nowe wzory pełnomocnictw:

 • pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1)
 • pełnomocnictwa do doręczeń (PPD-1)
 • zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPS-1)
 • zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń (OPD-1).Treść rozporządzenia wraz z nowymi wzorami można sprawdzić tutaj.

 
Drugim jest rozporządzenie  z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw.
Wprowadza ono nowe wzory:

 • pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1)
 • pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (UPL-1P)
 • zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (OPL-1P)
 • zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej środków komunikacji elektronicznej (OPL-1)

Z treścią tego rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu