Podatnik zobowiązany jest do składania szeregu dokumentów. Od 2018 roku mamy nowe druki identyfikacji podatkowej. Jakie to dokumenty i kiedy mają zastosowanie?

Kluczowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.

Nowe druki identyfikacji podatkowej

Nowe druki identyfikacji podatkowej

Rozporządzenie opublikowane jest na mocy art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników i określa wzory formularzy:

  • NIP-2(11) do zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem – załącznik nr 1 do rozporządzenia,
  • NIP-7(4) do zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem – załącznik nr 2 do rozporządzenia,
  • ZAP-3(4) do zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem – załącznik nr 3 do rozporządzenia,
  • NIP-8(2) do zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających – załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu