Od stycznia 2019 r. wprowadzona zostanie nowa stawka podatku dochodowego. Kogo obejmie ta stawka? Jak będzie obliczany podatek? Szczegóły we wpisie.

Nowa stawka podatku?

Od stycznia 2019 r. wprowadzona zostanie dodatkowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych. To nowe obciążenie dochodów podatników nie jest nazwane wprost podatkiem, ale daniną solidarnościową. Warto jednak zaznaczyć, że danina ta spełnia wszystkie cechy podatku, w konsekwencji śmiało można powiedzieć, że jest to kolejna stawka podatku dochodowego, bowiem obowiązek jej zapłaty uzależniony będzie od osiągnięcia określonego w ustawie pułapu dochodów.

Danina solidarnościowa

Daninę solidarnościową, czy też nowy podatek dochodowy będzie miał obowiązek zapłacić każdy podatnik, który uzyska w roku podatkowym sumę dochodów przewyższającą 1.000.000 zł.
Stawka podatku stanowić będzie 4% nadwyżki ponad kwotę 1.000.000 zł. Co ciekawe podatek ten będą mieli obowiązek zapłacić nie tylko podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, ale również podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym, rozliczając się z przychodów ze źródeł kapitałowych oraz dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej. W praktyce można pokusić się o stwierdzenie, że w praktyce jest to likwidacja podatku liniowego. Co więcej, taka regulacja zwiększa stawkę podatku progresywnego z 32 do 36%, oraz stawkę podatku od zysków kapitałowych z 19 do 23%. Oczywiście zmiana stawek dotyczy tylko osób, przekraczających wskazany powyżej próg dochodu.
nowa stawka podatku dochdowego

Jak rozliczyć podatek?

Podatek, czy też daninę solidarnościową należy odprowadzić w terminie do 30 kwietnia roku podatkowego, w tym też terminie należy złożyć deklarację o wysokości tej daniny. Na razie brak jest informacji w jaki sposób będzie wyglądać deklaracja o wysokości tej daniny. Daninę należy stosować do dochodu uzyskanego od dnia 1 stycznia 2019 r., co oznacza, że pierwszy taki podatek i pierwsze deklaracje zostaną złożone w 2020 r. za rok 2019.
Danina solidarnościowa nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Danina solidarnościowa to jedno ze źródeł finansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Drugim źródłem finansowania tego funduszu jest składka, w wysokości 0,15% pobierana z płaconego przez wszystkich ubezpieczonych Funduszu Pracy.
Ustawa została uchwalona przez Sejm oraz Senat i obecnie oczekuje na podpis prezydenta. Jej planowana data wejścia w życie to 1 stycznia 2019 r.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu