Nowa Ordynacja podatkowa


28 lipca 2018 5 min. czytania

Nowa Ordynacja podatkowa według zapewnień Ministerstwa Finansów ma dać podatnikom poczucie bezpieczeństwa i pewności. Czy rzeczywiście projekt nowej ordynacji taki jest? Co proponuje nam Ministerstwo Finansów? – zapraszam do niniejszego wpisu. 

Nowa ordynacja podatkowa

Aktualna Ordynacja podatkowa obowiązuje od 1998 r. Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się Nowy projekt Ordynacji podatkowej z dnia 4.07.2018 r. Nowa Ordynacja podatkowa jest efektem kilkuletniej pracy Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że jednym z dwóch głównych celów jest zwiększenie ochrony podatnika w jego relacjach z organem podatkowym. Nowe przepisy mają sprecyzować „prawa podatnika (zainteresowanego) do uzyskania informacji oraz wsparcia w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wykonywaniu jego obowiązków i praw”. Przeanalizujmy kilka proponowanych zmian w nowej ordynacji podatkowej.

Nowe terminy na wniesienie odwołania i zażalenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin na wniesienia odwołania wynosi 14 dnia, a na zażalenie 7 dni. Zgodnie z projektem termin na wniesienia odwołania ma wynieść 30 dni. Natomiast na zażalenie 14 dni. „Uzasadnieniem dla takiego wydłużenia jest coraz bardziej skomplikowany charakter postępowań dotyczących podatków. Proponowane ponaddwukrotne wydłużenie terminu zaskarżenia umożliwi lepsze przygotowanie strony do sformułowania zarzutów odwołania, dokładniejszą analizę zebranego w postępowaniu materiału dowodowego”. Natomiast za wydłużeniem terminu wniesienia zażalenia przemawia, podobnie jak przy odwołaniach, również coraz bardziej skomplikowany charakter postępowań dotyczących podatków.
W przypadku odwołania i zażalenia, projekt ordynacji podatkowy zawiera także zasadę, że będzie można je składać w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy.

Umowa podatkowa

Umowa podatkowa będzie nowa instytucja. Umowa podatkowa będzie podpisywana pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym oraz pozwoli na konsensualne tj. na zasadzie porozumienia załatwienia spraw. Strony umowy będą mogły w niej przyjmować wzajemne ustalenia. Wszelkie formułowanie ustępstw oczywiście będzie musiało się odbywać w granicach prawa. Na podstawie aktualnych przepisów nie ma możliwości „negocjacji” z organami podatkowymi, umowa podatkowa ma to zmienić. Podstawową korzyścią załatwiania spraw w ten sposób ma być satysfakcja obu stron. Dzięki temu ma się zwiększyć efektywność organów podatkowych.

Umowa o współdziałanie

Umowa o współdziałanie jest to kolejna nowość. Głównym celem takiej umowy ma być współdziałanie podatnika z organem podatkowym w zakresie jego zobowiązań podatkowych. Umowa spowoduje, że wszelkie działania podatnika będą transparentne. Podatnik będzie zobowiązany do informuje organu o wszelkich istotnych i kontrowersyjnych kwestiach, mających wpływ na wysokość płaconych przez niego podatków. Poprzez zawarcie takiej umowy, organ podatkowy będzie wiedział, co się dzieje u podatnika, a podatnik w zamian ma pewność poprawności jego rozliczeń podatkowych.  Jednak takie umowy nie będą mogły być zawierane przez wszystkich podatników. Przede wszystkim umowa o współdziałanie będzie mogła być zawarta jedynie na wniosek podatnika o istotnym znaczeniu gospodarczym. Najprawdopodobniej będą mogły ją zawierać największe podmioty gospodarcze, których lista będzie ustalona przez Ministra Finansów.

Umorzenie podatków

Obecnie obowiązujące przepisy dają możliwość umorzenia jedynie zaległości podatkowej. W konsekwencji podatnik musi czekać aż minie termin zapłaty podatku. Przez takie działanie podatnik narażany jest dodatkowo na odsetki oraz odpowiedzialność karno skarbową. Znowelizowane przepisy dają umożliwić umorzenia podatków bez zbędnego czekania na minięcie terminu ich zapłaty.

Nowe definicje

Nowa Ordynacja podatkowa ma zawierać nowe definicje. Głównym celem ich wprowadzenia jest sprecyzowanie pojęć występujących w ordynacji oraz ich uporządkowanie. Ponadto, niektóre pojęcia zostaną doprecyzowane. Sprecyzowano m. in.takie pojęcia jak: podatek, obowiązek podatkowy. Natomiast zdefiniowano opłatę i niepodatkową należność budżetową.

Środki komunikacji elektronicznej

W projekcie nowej Ordynacji podatkowej poprzez wprowadzenie odrębnego rozdziału w tym zakresie, w sposób kompleksowy uregulowane zostaną kwestie dotyczące wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej w prawie podatkowym. Wartym podkreślenie jest fakt, że środki elektroniczne w nowej ordynacji są traktowane jako podstawowy sposób komunikowania się organu z podatnikiem oraz innymi instytucjami. Każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany w ten sposób komunikować się z organami podatkowymi z wyłączeniem podatników opodatkowanych wyłącznie kartą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Sposób takie komunikowania ma usprawniać kontakt oraz zmniejszaj koszty po każdej stronie. Ustawodawca pozostawia możliwość porozumiewania się w formie tradycyjnej, jednak będzie ona zanikała.
Nie podano wejścia w życie nowej ordynacji podatkowej, ma to nastąpić odrębną ustawą. Jednak szacuje się, że będzie to od 2020 r.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu