Jakie skutki niesie zastosowanie błędnej stawki VAT?

Ustalenie właściwej stawki VAT to jedno z głównych zobowiązań w kontekście dokumentowania transakcji. Niestety, przedsiębiorcom w tej materii niekiedy zdarzają się błędy. Warto wiedzieć, jakie dokładnie pociąga to za sobą skutki.

Kilka różnych stawek poza podstawową

Fakturowanie to jedna z tych czynności w odniesieniu do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, o którą przedsiębiorcy muszą dbać osobiście. Niezbędna jest więc im wiedza co do tego, jaką stawką opodatkowane są poszczególne towary i usługi.

Podstawową stawką, obowiązującą większość sprzedaży jest 23%. Istnieje jednak sporo towarów oraz usług opodatkowanych stawką obniżoną – 8%, 5% i 0%. Nie wolno też zapomnieć o transakcjach odgórnie zwolnionych z podatku i tych, które nie podlegają w Polsce VAT.

Kiedy stosuję zw, a kiedy np?

Z czego wynikają pomyłki w określeniu stawki VAT?

Ustalenie właściwej stawki VAT może okazać się szczególnie uciążliwe, gdy problemów nastręcza samo sklasyfikowanie transakcji. Ale to nie jedyna sytuacja. Można by powiedzieć, że standardowo trudności w określeniu prawidłowej stawki zdarzają się przy rozliczaniu eksportu.

Błąd może, oczywiście, wynikać również z bardziej błahych powodów, takich jak przykładowo zwykłe przeoczenie i wpisanie nieodpowiedniej liczby.

Nieprawidłowa stawka VAT na fakturze – co wówczas?

Zastosowanie niewłaściwej stawki VAT – jak odbija się na sprzedawcy?

Niezależnie od powodów, zastosowanie niewłaściwej stawki VAT na fakturze pociąga za sobą konkretne konsekwencje. Zależą one od rodzaju popełnionego błędu. Co istotne, pomyłka ma inne konsekwencje dla sprzedającego, a inne dla kupującego.

Wśród tych dotykających sprzedawcę towaru lub usługi należy wymienić:

  • przy zawyżonej stawce – po prostu odprowadzane jest więcej VAT do fiskusa, który da się jednak odzyskać po wystawieniu faktury korygującej,
  • gdy stawka jest zaniżona – w przeciwieństwie do powyższego przypadku, VAT odprowadza się za mało, co może sprawić, że powstanie zaległość podatkowa (przedsiębiorca, który zorientuje się w pomyłce powinien możliwie szybko zapłacić zaległy podatek),
  • jeśli zamiast „zw” błędnie stosuje się stawkę 0% – zaległość w VAT nie powstanie, ponieważ jego kwota w obu przypadkach nie występuje, ważny jest jednak aspekt rozliczenia naliczonego podatku VAT, dlatego że sprzedaż opodatkowana stawką 0% daje możliwość odliczenia VAT od zakupów, zaś sprzedaż zwolniona już nie.

Kiedy wystawić fakturę na 0% VAT?

Pewne konsekwencje także dla nabywcy

Jak już było wspomniane, nieprawidłowa stawka VAT ma swoje konsekwencje dla obu stron transakcji. Oto, jak przedstawiają się dla kupującego:

  • stawka zawyżona – nabywca może odliczyć więcej VAT niż w przypadku właściwej stawki (istotna jest wysokość stawki widniejąca na fakturze), podatek naliczony trzeba będzie jednak zmniejszyć po otrzymaniu korekty,
  • stawka zaniżona – kupujący odlicza mniej VAT, ale ta kwota ulega zwiększeniu po tym, jak sprzedawca wystawi i dostarczy mu fakturę korygującą,
  • zamiast „zw” stawka 0% – nie jest to dla nabywcy istotne, bo faktura zawierająca którąkolwiek z tych stawek nie zawiera VAT, co sprawia, że nie ma się prawa do jego odliczenia.

Pojawienie się nieprawidłowości odnośnie stawki VAT na fakturze wymaga wystawienia korekty. Takie prawo należne jest wyłącznie sprzedawcy. Jeżeli błąd na dokumencie dostrzeże nabywca, powinien zwrócić się do jego wystawcy o korektę.

Chcesz wystawiać faktury VAT w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonej księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.