Czy najem prywatny należy wykazać na deklaracji VAT


25 listopada 2015 2 min. czytania

Jeżeli podatnik, którego obsługujesz zwróci się do Ciebie z zapytaniem: Oprócz prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzę najem prywatny lokali – czy powinienem to wykazywać na deklaracji VAT?
Odpowiedź brzmi – TAK

Najem prywatny w interpretacjach podatkowych

Najem prywatny nieruchomości (np. lokalu użytkowego, mieszkalnego) dla celów podatku VAT, uznawane jest ogólnie przez organy podatkowe za działalność gospodarczą, innymi słowy – podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Potwierdził to np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2011 r., nr ILPP1/443-1103/11-2/NS:
„(…) najem, jako usługa wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na to, czy najem będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…)”
najem prywatny w deklaracji VAT

Najem prywatny w deklaracji VAT

Wobec powyższego nasuwa się pytanie w jaki sposób wykazać na deklaracji VAT-7/VAT-7K najem prywatny.
Otóż stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zatem, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta jedynie świadczenie usług wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkalne. Zwolnienie to ma zastosowanie gdy są spełnione określone przesłanki:
1/ subiektywne: dotyczące przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy),
2/ obiektywne: dotyczące charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny).
W związku z tym na deklaracji VAT-7 (wersja 15) lub VAT-7K (wersja 9) – taką najem prywatny powinniśmy wykazać w poz. 10.
Inaczej jest w przypadku prywatnego najmu lokalu na cele użytkowe. Lokalem użytkowym jest izba lub zespół izb wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, które są przeznaczone do realizacji celów użytkowych, np. prowadzenia działalności gospodarczej, składowania i magazynowania towarów. Taki wynajem u osoby jednocześnie prowadzącej działalność gospodarczą, zarejestrowanej do VAT stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu tym podatkiem zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Zatem na fakturze w przypadku najmu prywatnego na cele użytkowe powinna znaleźć się stawka VAT – 23%, a na deklaracji VAT transakcja taka powinna zostać wykazana w pozycji 19 i 20.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu