Od 2019 najem opodatkowany skalą lub ryczałtem


11 stycznia 2019 3 min. czytania

Wśród rewolucyjnych zmian w podatku dochodowym w 2019 roku znajdziemy także nowe rozwiązanie dotyczące wyboru formy opodatkowania najmu prywatnego. Po szczegóły zapraszam do wpisu.

Najem prywatny

Każdy kto prywatnie otrzymuje przychody z tytułu podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze ma do wyboru dwie formy opodatkowania. Pierwsza to skala podatkowa, gdzie np. w przypadku najmu mieszkania mamy możliwość odliczenia kosztów m.in. amortyzacji, wyposażenia, mediów. Druga forma to ryczałt ewidencjonowany ze stawką 8,5% do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% od nadwyżki ponad tę kwotę.
Opodatkowanie na zasadach ogólnych to forma domyślna. Gdy podatnik zdecyduje się na opodatkowanie najmu na zasadach ryczałtu musi poinformować właściwy urząd we wskazany w przepisach sposób.

Oświadczenie do końca 2018

W 2018 roku aby korzystać z opodatkowania najmu podatkiem ryczałtowym należało złożyć:
pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy” naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.
Jeśli rozpoczynaliśmy najem w trakcie roku podatkowego należało złożyć:
„pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.”

Przelew od 2019

Obecnie w ramach uproszczeń informacyjnych w związku z polityką 3P wybór formy opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego zależy od dokonania odpowiedniego przelewu. Zgodnie ze znowelizowanym art. 9 ust 4 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
„W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2.
Przykład
Pani Anna otrzymała w darowiźnie od rodziców mieszkanie. W styczniu 2019 zdecydowała się na wynajem lokalu oraz opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym. W dniu 10 stycznia 2019 osiągnęła pierwszy przychód w wysokości 1000 zł. Pani Ania do 20go lutego 2019 musi dokonać wpłaty podatku w wysokości 85 zł na odpowiednie dla tej formy opodatkowania konto bankowe urzędu skarbowego. Będzie to równoznaczne z wyborem ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania najmu prywatnego.
Jak w praktyce będzie stosowany przepis art. 9 ust. 4 przekonamy się za jakiś czas. Największe obawy rodzą wpłaty na niewłaściwe konta bankowe urzędu. Czy w takim przypadku fiskus uzna, że podatnik dokonał wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu