Polski przedsiębiorca wybiera się w dwutygodniową podróż służbową do Francji, na miejscu wynajmuje samochód. Pojawia się pytanie czy transakcja taka podlega opodatkowaniu w Polsce czy we Francji. A jak wyglądałaby sytuacja, gdyby samochód był wynajmowany na okres 3 miesięcy? Czy miejsce opodatkowania byłoby inne, gdyby samochód wynajmował konsument, a nie przedsiębiorca. Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym artykule.
Stosownie do treści art. 28j ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu – a co za tym idzie, miejscem ich opodatkowania – jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług przez krótkoterminowy wynajem środków transportu należy rozumieć ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni.
miejsce opodatkowania wynajmu pojazdów
Przykład:
Wobec tego, jeżeli polski przedsiębiorca wynajmuje samochód w czasie dwutygodniowej podróży służbowej do Francji, najem samochodu będzie podlegał opodatkowaniu VAT we Francji. Wynajmujący powinien wystawić fakturę i naliczyć VAT zgodnie z przepisami francuskimi, natomiast polski przedsiębiorca może odzyskać zapłacony VAT składając wniosek VAT-REF.
Zgodnie z art. 28j ust. 3 analizowanej ustawy miejscem świadczenia usług polegających na wynajmie, innym niż wynajem krótkoterminowy, środków transportu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
W konsekwencji, w przypadku wynajmu samochodu na rzecz konsumenta na okres dłuższy niż 30 dni, miejscem opodatkowania będzie miejsce w którym wynajmujący posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej.
Przykład:
Obrazując powyższe na przykładzie należy stwierdzić, że w przypadku, jeżeli polski konsument wynajmuje samochód na okres do 30 dni (a więc np. na dwutygodniowe wakacje) miejscem opodatkowania takiej usługi będzie Francja. Natomiast jeżeli samochód ten będzie wynajmowany przez okres dłuższy niż 30 dni, miejsce opodatkowania będzie zależało od tego, w którym kraju wynajmujący ma swoją siedzibę.
W przypadku długoterminowego wynajmu samochodu na rzecz przedsiębiorcy należy zastosować opodatkowanie na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług), czyli miejscem opodatkowania jest miejsce w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej.
Przykład:
Wracając do przykładu z przedsiębiorcą z Polski, w przypadku gdyby wynajął samochód we Francji na okres dłuższy niż 30 dni, miejscem opodatkowania tej usługi w takim przypadku byłaby Polska, czyli kraj siedziby usługobiorcy. Francuski wynajmujący w takim przypadku powinien wystawić fakturę bez VAT oraz z adnotacją „odwrotne obciążenie”.
 
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu