Podatki marynarzy, czyli w jakim kraju Polacy-marynarze składają zeznania roczne?


23 kwietnia 2018 3 min. czytania

Czy obywatel Polski pracujący na statku morskim pod banderą innego państwa niż Polska powinien złożyć w Polsce zeznanie podatkowe? Na co powinien zwrócić uwagę taki marynarz? Sprawdźmy!

Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

W przypadku, jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia ich źródeł (nieograniczony obowiązek podatkowy).
Natomiast, w przypadku gdy osoba fizyczna nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce wyłącznie od dochodów tutaj osiągniętych (ograniczony obowiązek podatkowy).
Powyższe regulacje należy stosować z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z krajem, w którym uzyskuje dochody wspomniany marynarz.
Czy marynarz powinien złożyć zeznanie podatkowe w Polsce?

Gdzie rozlicza się marynarz – przykłady praktyczne

Statek należący do duńskiego przedsiębiorstwa

Z treści art. 14 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Danią wynika, że wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, podlega opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.
W konsekwencji, wynagrodzenie za pracę wykonywaną w pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, a należącego do przedsiębiorstwa, którego miejsce faktycznego zarządu znajduje się na terytorium Danii, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Danii.
Wobec tego, marynarz posiadający miejsce zamieszkania w Polsce, nie wykazuje powyższych dochodów w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.
Podobne zasady stosuje się w przypadku, gdy marynarz służy na statku z rzeczywistym zarządem w Singapurze, Chinach czy Indonezji.

Statek należący do niemieckiego przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 15 ust. 4 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Niemcami, wynagrodzenie otrzymywane z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym albo na pokładzie statku eksploatowanego w żegludze śródlądowej, może być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.
W związku z powyższym, dochody uzyskiwane przez marynarza, który ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, na pokładzie statku należącego do przedsiębiorstwa, którego zarząd znajduje się na terytorium Republiki Federalnej Niemiec podlegają podlegają opodatkowaniu w Polsce, mogą również zostać opodatkowane w Niemczech.
Zgodnie z przywołaną umową metodą unikania podwójnego opodatkowania stosowaną w tym wypadku jest metoda wyłączenia z progresją.
Oznacza to, że przychody uzyskane poza granicami kraju podlegają wykazaniu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce w przypadku, jeżeli w Polsce podatnik osiągnął inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. Jeżeli takich dochodów nie osiągnął, nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego oraz wykazywania dochodów uzyskanych z pracy na niemieckim statku morskim.

Statek należący do amerykańskiego przedsiębiorstwa

W myśl art. 16 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej ze Stanami Zjednoczonymi wynagrodzenia otrzymywane z tytułu wykonywanej pracy lub usług osobistych jako pracownik na statku lub samolocie eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw będą zwolnione od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo, jeżeli taka osoba fizyczna jest członkiem regularnej załogi statku lub samolotu.
W związku z tym, jeżeli marynarz mający miejsce zamieszkania w Polsce należy do regularnej załogi amerykańskiego statku morskiego, jego wynagrodzenie jest opodatkowane wyłącznie w Polsce (jest zwolnione z opodatkowania w USA).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu