Pracownik w leasingu – na czym polega wynajem pracownikom innym firmom?


5 czerwca 2017 3 min. czytania

Czym jest leasing pracowniczy? Jakie warunki trzeba spełnić, aby leasing pracownika był możliwy? Czy pracownik może nie zgodzić się na takie rozwiązanie?

Pojęcie

Leasing pracowniczy polega na wynajęciu swojego pracownika innemu pracodawcy. W rezultacie pracownik, który pracuje w swojej macierzystej firmie, na pewien okres zostaje zwolniony z pełnionych tam obowiązków i realizuje zadania wyznaczone przez pracodawcę tymczasowego. Firma zatrudniająca go pierwotnie zostaje zwolniona z obowiązku wypłacania pensji i świadczeń, ponieważ te opłacane są przez firmę, która pracownika leasinguje.

Przedmiotem leasingu pracowniczego nie jest pracownik, lecz usługa wykonywana przez niego. Koszt taki można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej.

Kryteria

Pierwszym i podstawowym warunkiem do tego, aby taki leasing pracowniczy był możliwy jest zgoda pracownika, wyrażona przez niego na piśmie. Musi on zaakceptować zmianę i zgodzić się na nowe warunki pracy. Ważne, że u dotychczasowego pracodawcy pracownik będzie miał urlop bezpłatny, oznacza to że ten stosunek pracy zostanie zawieszony. Oczywiście pracownik może nie wyrazić swojej zgody i wówczas leasing nie będzie możliwy.

Kolejnym krokiem jest podpisanie porozumienia między pracodawcami i określenie zasad na jakich leasing będzie się odbywał. Ustalany jest między innymi czas trwania urlopu bezpłatnego pracownika, jego stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy między pracownikiem, a pracodawcą – leasingobiorcą. Zazwyczaj podpisywana jest umowa o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Jednak dopuszczalne są również inne rodzaje umów, także umowy na czas nieokreślony. Generalna zasada natomiast mówi, że nie mogą zostać złamane prawa pracownika zagwarantowane w kodeksie pracy.

Leasing pracowniczy

Urlop bezpłatny

Zgodnie z art. 1741. § 1. ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Co więcej okres tego urlopu bezpłatnego, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Zastosowanie

Warto się teraz zastanowić nad tym – kiedy stosowany jest leasing pracowniczy? Pracodawcy korzystają z takiego rozwiązania na przykład kiedy mają zapotrzebowanie na kolejnych pracowników w związku z intensywnym, lecz krótkotrwałym natężeniem pracy albo realizacją zadań, do których zatrudnieni dotychczasowi pracownicy nie posiadają kwalifikacji. Jest to także dobry pomysł gdy musimy zastąpić pracownika przebywającego na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim. 

Z drugiej zaś strony pracodawca leasingodawca też korzysta w tej sytuacji, gdyż obniża koszty prowadzenia działalności gospodarczej, nie musi zwalniać pracownika na przykład w okresie przestoju, chwilowych trudności finansowych, czy obniżonego zapotrzebowania na pracowników.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu