Kto musi złożyć ZUS ZSWA? Jaki jest termin na złożenie ZUS ZSWA? Jak wypełnić ten formularz?

Kto musi złożyć ZUS ZSWA?

Formularz ZUS ZSWA to zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Termin na złożenie dokumentu, to do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy.

Dokument ZUS ZSWA składany jest przez płatnika w celu zgłoszenia okresów pracy, w których ubezpieczony wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

W zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, płatnik składek przekazuje do ZUS informacje dotyczące pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jak wypełnić ZUS ZSWA?

Teraz zajmę się kwestią poprawnego wypełnienia formularza ZUS ZSWA. W I części Dane organizacyjne wpisywany jest identyfikator zgłoszenia – numer/rok. Numer oznacza tu numer raportu za dany rok kalendarzowy. Pierwszy dokument za dany rok kalendarzowy ma numer 001. Kolejne dokumenty ZUS ZSWA dotyczące tego samego roku kalendarzowego numerowany jest kolejnymi identyfikatorami (z zakresu 001–999). Nie ma przy tym znaczenia, czy w dokumencie dokonywane są zgłoszenia, czy też korekty zgłoszeń.

Zrzut ekranu 2018-02-26 o 10.23.46

W II części Dane identyfikacyjne płatnika składek wpisuje się NIP płatnika składek, REGON, PESEL lub rodzaj dokumentu z serią i numerem dokumentu płatnika, następnie nazwę skróconą oraz imię i nazwisko płatnika.

Zrzut ekranu 2018-02-26 o 10.30.13

W kolejnej sekcji III.A Dane identyfikacyjne osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zaznacza się, czy wniosek jest zgłoszeniowym czy dotyczy korekty danych. Następnie uzupełnia się PESEL, rodzaj dokumentu z serią i jego numerem, a także imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

Zrzut ekranu 2018-02-26 o 10.47.52

Kolejny krok, to wypełnienie części III.B Dane o pracy w szczególnych warunkach/o szczególnym charakterze. Uzupełnia się między innymi kod tytułu ubezpieczenia, kod pracy w szczególnych warunkach/o szczególnym charakterze oraz okres i wymiar tej pracy.

Zrzut ekranu 2018-02-26 o 10.57.44

Analogiczne dane wypełniane są w częściach  IV-VI. 

Ostatnia część VII. Oświadczenie płatnika składek zawiera datę wypełnienia formularza oraz potwierdzenie, że wypełnione dane są zgodne z prawdą.

Zrzut ekranu 2018-02-26 o 11.14.27

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu